Vijf drie1

 

 

Vijf drie2

 

 

Vijf drie3

 

 

Vijf drie4

 

 

Vijf drie5

header vhoek n5
 
Schets met vier vijfhoeken en vier driehoeken                    terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van de superclass  "Vormen"  en de subclasses  "Vhoek_n5" en "Drieh_nh"
 
De de vijfhoeken ,vorm[6] en vorm[7], draaien in draaipunten 4 en 2 , met de b toets verander je de draaipunten in 1 en 5
met de a toets draaien ze weer in draaipunten 4 en 2
 
Zie ook de afbeelding van Het Pentagon
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4;  
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de lange straal van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de korte straal van de vijfhoek 
 float h = (rl+rk);          //h is de lijn van vlak naar hoek 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Drieh_nh(n, h, 1, x-n/2, y,-90, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, h, 5, x+n/2, y, 90, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y, -180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y,  0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y, 180, color(0, 0, 255, 50));  
 vorm[6] = new Vhoek_n5(n, 4, x-n/2, y, -90, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n5(n, 2, x+n/2, y,  90, color(200, 0, 0, 50)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i ++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 if (key == 'a') { 
   vorm[6].d = 4; 
   vorm[7].d = 2; 
 } 
 if (key == 'b') { 
  vorm[6].d = 5; 
  vorm[7].d = 1; 
 } 
}