vierk_n rond drieh_an, diameter vierk_n = a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vierkanten rond drieh_an
zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vierkanten rond gelijkbenige driehoek
met hoogte n
 
 
 
 
 
vierkanten rond gelijkbenige driehoek

zie de schets voor de code

 

 

 

vierkanten rond gelijkzijdige driehoek

met hoogte hn = sqrt(3*n*n/4);

 

vierkanten rond gelijkzijdige driehoek

 

 

 

zie de schets voor de code
 
 
 

Header vierk a

 De 9 draaipunten

 

voorbeelden vierkanten met de "Rechthoek" class         Bekijk de roterende vierkanten              terug naar de inleiding

vierkant met de zijden a    a = sqrt(2*n*n);
Je kan vierkanten met andere zijde  maken door in "Rechthoek" in de constructor de eerste twee argumenten te vervangen door:
Zo krijg je leuke effecten als je andere vormen rond zo'n rechthoek laat roteren
 
a     = sqrt(2*n*n);   basis rechthoekige driehoek   Drieh_an                                                                            
b     = sqrt(5*n*n/4);   schuine zijde gelijkbenige driehoek   Drieh_nh    
hn   = sqrt(3*n*n/4);   hoogte gelijkzijdige driehoek   Drieh_nh    
hn   = sqrt(3*n*n/4);   hoogte trapezium   Trap_2nn  
hna = sqrt(a*a-n*n/4);   hoogte gelijkbenige driehoek   Drieh_nh    

 

Opm: Alle gelijkbenige en gelijkzijdige driehoeken worden samengesteld  met "Drieh_nh"


schets met vierkanten rond de rechthoekige driehoek  "Drieh_an"

De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass  "Vormen"  , en objecten van de subclasses  "Drieh_an"  en  "Rechthoek"
 
 

Vormen vierk1; 
Vormen vierk2; 
Vormen vierk3; 
Vormen driehan; 
 
void setup() { 
size(960,540); 
//fullScreen(); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/5;  
float a = sqrt(2*n*n); 
driehan = new Drieh_an(n,  6, x,   y, 0, color(0,255,0, 100)); 
vierk1 = new Rechthoek(n,n, 7, x-a/2, y, 45, color(255,255,0,100)); 
vierk2 = new Rechthoek(n,n, 1, x+a/2, y,-45, color(255,0,0,100)); 
vierk3 = new Rechthoek(a,a, 4, x,   y, 0, color(0,0,255,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
 vierk1.display(); 
 vierk2.display(); 
 vierk3.display();  
 driehan.display(); 
 vierk1.dpRotLi(vierk1); 
 vierk2.dpRotRe(vierk2); 
} 
 
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
 }
 

schets met vierkanten rond een gelijkbenige driehoek met schuine zijde b.

De schets maakt gebruik van de superclass "Vormen"  en de subclass:  "Drieh_nh"  en  "Rechthoek"
De hoogte van de driehoek is n, dus het tweede argument in de class "drieh_nh" is n
 
Bekijk de roterende vierkanten met de lengte van de zijde  b  = sqrt(5*n*n/4);
 
 

Vormen vierk1;  
Vormen vierk2;  
Vormen vierk3;  
Vormen driehnh; 
 
void setup() {  
size(960,540);  
float x = width/2;  
float y = height/2;  
float n = height/4;  
float b = sqrt(5*n*n/4);  
driehnh = new Drieh_nh(n,n, 5, x,  y,  0,  color(0,255,0, 100));  
vierk1 = new Rechthoek(b,b, 7, x-n, y, 26.58,color(255,255,0,100));  
vierk2 = new Rechthoek(b,b, 1, x,  y, -26.58,color(255,0,0,100));  
vierk3 = new Rechthoek(n,n, 5, x,  y,  0,  color(0,0,255,100));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 vierk1.display();  
 vierk2.display();  
 vierk3.display();  
 driehnh.display();  
  
 vierk1.dpRotRe(vierk1); 
 vierk2.dpRotLi(vierk2); 
} 
 
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
 }
 
schets met vierkanten rond een gelijkzijdige driehoek
 
De gelijkzijdige driehoek wordt samengesteld met de class "Drieh_nh"
Het tweede argument in de constructor is de hoogte  hn = sqrt(3*n*n/4); van de gelijkzijdige driehoek n
 
De in hun draaipunten roterende vierkanten
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 //fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;  
 float n = height/5;  
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[5]; 
 vorm[0] = new Drieh_nh(n, hn, 6, x,  y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Rechthoek(hn,hn, 5, x,  y-hn,0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(hn,hn, 3, x,  y-hn,0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Rechthoek(n, n, 5, x-n/2, y, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[4] = new Rechthoek(n, n, 3, x+n/2, y, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 5; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}