tangram zwaan

 

 

 

tangram zwaan

 

 

 

 

 

 

 

 

tangram hond

 

 

 

 

 

tangram hond

 

 

Tangram "zwaan"    De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass:  "Vormen"                       terug naar de inleiding
en objecten van de subclasses:   "Drieh_an" , "Paral" en "Rechthoek".
 
De 3 tangram rechhoekige driehoeken worden samengesteld met Drieh_an, zie de tabel:
Het eerste argument in de constructor is de lengte van de schuine zijde.
a = sqrt(2*n*n);
 
 
driehoek basis  
schuine zijde
  hoogte                                               
 klein,    basis = a    n    a/2  
 middel, basis = 2*n    a    n  
 groot,   basis = 2*a    2*n    a  
 
 
 

Vormen vorm[];  
 
void setup() { 
 //fullScreen(); 
 size(500,500); 
 int n = height/9; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;  
 vorm  = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Drieh_an(n*2, 1, x, y,  180,color(255, 0, 0)); 
 vorm[1] = new Drieh_an(n*2, 1, x, y,  135,color(0, 255, 0));  
 vorm[2] = new Rechthoek(n,n, 1, x, y,  -45,color(0, 244, 255)); 
 vorm[3] = new Drieh_an(n,  3, x, y,  -90,color(255, 255, 0)); 
 vorm[4] = new Drieh_an(n,  3, x, y-2*a,-45,color(255, 255, 0)); 
 vorm[5] = new Drieh_an(a,  1, x, y,   90,color(0, 0, 255));   
 vorm[6] = new Paral(n,n,1,  7, x, y-a, -45,color(255, 0, 255)); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
   for (int i = 0; i < 7; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 } 
  //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
}
 
Tangram "hond"    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"
en de subclasses:   "Drieh_an" , "Paral" en "Rechthoek".
 
 

Vormen vorm[];  
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(500,500); 
 int n = height/8; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;  
 vorm   = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Drieh_an(n*2, 6, x,  y,  135,color(255, 0, 0)); 
 vorm[1] = new Drieh_an(n*2, 5, x,  y,  -45,color(0, 255, 0)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(n,n,3, x,  y+n,  0,color(0, 244, 255)); 
 vorm[3] = new Drieh_an(n,  1, x-2*n,y,  -90,color(255, 255, 0)); 
 vorm[4] = new Drieh_an(n,  1, x-n, y+n, 135,color(255, 255, 0)); 
 vorm[5] = new Drieh_an(a,  1, x+n, y-n/2, 0,color(0, 0, 255)); 
 vorm[6] = new Paral(n,n,0,  8, x+n, y-n, 90,color(255, 0, 255));  
} 
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++)  
 {  
 vorm[i].display();  
 }  
  //assenstelsel   
 stroke(255, 0, 0);   
 line(width/2,0, width/2, height);   
 line(0, height/2, width, height/2);  
}