tangram haas

 

tangram haas

 

 

tangram renner

 

tangram renner

Tangram "Haas"    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"                       terug naar de inleiding
en de subclasses:   "Drieh_an" , "Paral" en "Rechthoek".
 
De 3 tangram rechhoekige driehoeken worden samengesteld met Drieh_an, zie de tabel:
Het eerste argument in de constructor is de lengte van de schuine zijde.
a = sqrt(2*n*n);
 
 
driehoek basis  
schuine zijde
  hoogte                                               
 klein,    basis = a    n    a/2  
 middel, basis = 2*n    a    n  
 groot,   basis = 2*a    2*n    a  
 
 
 

Vormen vorm[]; 
 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(500,800);  
 int  n = height/12;  
 float a = sqrt(2*n*n);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 vorm   = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Drieh_an(n*2, 5, x,  y,  -90, color(255, 0, 0));  
 vorm[1] = new Drieh_an(n*2, 5, x-a, y+a, 225, color(0, 255, 0));  
 vorm[2] = new Rechthoek(n,n,1, x,  y,   0, color(0, 244, 255));  
 vorm[3] = new Drieh_an(n,  1, x,  y,  90, color(255, 255, 0));  
 vorm[4] = new Drieh_an(n,  3, x,  y+a, -90, color(255, 255, 0));  
 vorm[5] = new Drieh_an(a,  1, x,  y-n, -90, color(0, 0, 255));  
 vorm[6] = new Paral(n,n, 1, 1, x+n, y-n, -20, color(255, 0, 255));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 }  
  //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line(width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2); 
}
 
Tangram "renner"    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"
en de subclasses:   "Drieh_an" , "Paral" en "Rechthoek".
 
 

Vormen vorm []; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(500,500); 
 int  n = height/10; 
 float a = sqrt(2*n*n); //runner 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;  
 vorm = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Rechthoek(n,n,1, x-a/4,  y-2*n,  -30, color(0, 244, 255)); 
 vorm[1] = new Drieh_an(n,  1, x-n,   y+n*5/2, 90, color(255, 255, 0)); 
 vorm[2] = new Drieh_an(n,  6, x+n*4/3, y+n*4/3, 45, color(255, 255, 0));  
 vorm[3] = new Drieh_an(a,  5, x-n,   y+n*5/6, 270, color(0, 0, 255)); 
 vorm[4] = new Drieh_an(n*2, 6, x,    y,    225, color(255, 0, 0));  
 vorm[5] = new Drieh_an(n*2, 5, x,    y,    45, color(0, 255, 0));  
 vorm[6] = new Paral(n,n,1, 1, x,    y-n*2,  90, color(255, 0, 255)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 stroke(0); 
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line(width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
}