tangram gans

 

 

tangram gans

 

 

tangram kat

 

tangram kat

Tangram "Gans"    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"                       terug naar de inleiding
en de subclasses:   "Drieh_nh" , "Paral_na" en "Rechthoek".
 
De 3 tangram rechthoekige driehoeken worden samengesteld met Drieh_nh, zie de tabel:
Het eerste argument in de constructor is de lengte van de schuine zijde.
 
a = sqrt(2*n*n);
 
driehoek basis  
schuine zijde
  hoogte                                               
 klein,    basis = a    n    a/2  
 middel, basis = 2*n    a    n  
 groot,   basis = 2*a    2*n    a  
 
 

Vormen vorm[]; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(500,800); 
 int n = height/12; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;  
 //gans 
 vorm = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Drieh_nh(a*2, a, 2, x,  y,    -135, color(255, 255, 0)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh(a*2, a, 3, x,  y,    -45, color(0, 255, 0));  
 vorm[2] = new Rechthoek(n, n, 5, x,  y,     0, color(0, 244, 255)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(a, a/2, 6, x,  y+2*n,  135, color(255, 255, 0)); 
 vorm[4] = new Drieh_nh(a, a/2, 6, x-n, y+n,   180, color(255, 255, 0)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(2*n,n,  6, x-n, y-(2*n+a), 45, color(0, 0, 255));  
 vorm[6] = new Paral_na(n, 0,  1, x-n, y-2*n,   45, color(255, 0, 255)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);    
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i <7; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line(width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
}
 
Tangram "Kat"    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  
en de subclasses:   "Drieh_an" , "Paral_na" en "Rechthoek".
 
 

Vormen vorm[]; 
 
void setup() { 
 size(500,500); 
 int  n = height/9; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 vorm   = new Vormen[7];  
 vorm[0]  = new Drieh_an(n*2, 1, x,  y,    90, color(255, 0, 0)); 
 vorm[1]  = new Drieh_an(n*2, 1, x+a, y+a,  135, color(0, 255, 0)); 
 vorm[2] = new Rechthoek(n,n,1, x,  y,   -45, color(0, 244, 255)); 
 vorm[3]  = new Drieh_an(n,  3, x,  y-a,  -90, color(255, 255, 0)); 
 vorm[4]  = new Drieh_an(n,  3, x,  y-a,  +90, color(255, 255, 0));   
 vorm[5]  = new Drieh_an(a,  5, x,  y,   270, color(0, 0, 255)); 
 vorm[6] = new Paral_na(n, 0, 3, x+a, y+a+2*n,-90, color(255, 0, 255));  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 }  
  //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line(width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2); 
}