ruit trap03

 

ruit trap04

 

ruit trap02

 

ruit trap06

 

ruit trap07

 

ruit trap09

header ruit trap
 
Schetst met vier ruiten en zes trapeziums                                          terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van de superclass  "Vormen" en de subclasses  "Ruit" en "Paral_2nn"
Bekijk de roterende ruiten en trapeziums
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[10];  
void setup() {  
 //fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6;   
 vorm[0] = new Ruit(n, 1, x-n, y-n/2, 0, color(0, 255, 100, 100));  
 vorm[1] = new Ruit(n, 1, x+n, y-n/2, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[2] = new Ruit(n, 1, x-n, y+n/2, 180, color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Ruit(n, 1, x+n, y+n/2, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Trap_2nn(n, 7, x-n, y-n/2, 0, color(200, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Trap_2nn(n, 1, x-n, y-n/2, 0, color(255, 0, 200, 100)); 
 vorm[6] = new Trap_2nn(n, 1, x+n, y-n/2, 0, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[7] = new Trap_2nn(n, 1, x-n, y+n/2, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[8] = new Trap_2nn(n, 7, x-n, y+n/2, 180, color(0, 255, 255, 100)); 
 vorm[9] = new Trap_2nn(n, 7, x+n, y+n/2, 180, color(100, 0, 200, 100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 10; i++)  
 {  
  vorm[i].display(); 
 }  
 
 if (frameCount < 800) 
 { 
  vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);   
  vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);  
  vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 } 
 if (frameCount > 600 && frameCount < 1800 ) 
 { 
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 }  
 if (frameCount > 1800) 
 { 
  frameCount = 0; 
 } 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}