header ruit trap
 
Schetst met vier ruiten en zes trapeziums                                          terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van de superclass  "Vormen" en de subclasses  "Ruit" en "Paral_2nn"
Bekijk de roterende ruiten en trapeziums
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[10];  
void setup() {  
 //fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6;   
 vorm[0] = new Ruit(n, 1, x-n, y-n/2, 0, color(0, 255, 100, 100));  
 vorm[1] = new Ruit(n, 1, x+n, y-n/2, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[2] = new Ruit(n, 1, x-n, y+n/2, 180, color(0, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Ruit(n, 1, x+n, y+n/2, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Trap_2nn(n, 7, x-n, y-n/2, 0, color(200, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Trap_2nn(n, 1, x-n, y-n/2, 0, color(255, 0, 200, 100)); 
 vorm[6] = new Trap_2nn(n, 1, x+n, y-n/2, 0, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[7] = new Trap_2nn(n, 1, x-n, y+n/2, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[8] = new Trap_2nn(n, 7, x-n, y+n/2, 180, color(0, 255, 255, 100)); 
 vorm[9] = new Trap_2nn(n, 7, x+n, y+n/2, 180, color(100, 0, 200, 100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 10; i++)  
 {  
  vorm[i].display(); 
 }  
 
 if (frameCount < 800) 
 { 
  vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);   
  vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);  
  vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 } 
 if (frameCount > 600 && frameCount < 1800 ) 
 { 
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 }  
 if (frameCount > 1800) 
 { 
  frameCount = 0; 
 } 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}