header ruitDrieh
 
schets met 3 ruiten en 4 gelijkzijdige driehoeken                            terug naar de inleiding
 
De gelijkzijdige driehoeken zijn samengesteld mbv objecten van de class "Drieh_nh"
De schets maakt ook gebruik van objectmetnodes van de superclass  ''vormen''   en objecten van de class  ''Ruit''
het tweede argument in de constructor is de hoogte hn = sqrt(3*n*n/4); van de driehoek
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4);  
 vorm  = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Ruit(n, 0, x, y, 0, color(100, 100, 200, 100)); 
 vorm[1] = new Ruit(n, 5, x-n/2, y, 0, color(100, 200, 200, 100));  
 vorm[2] = new Ruit(n, 5, x+n/2, y, 0, color(155, 255, 0, 100));  
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, hn, 3, x-n/4, y-hn/2, 180, color(255, 100, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn, 3, x+n/4, y-hn/2, 180, color(200, 50, 100, 100));   
 vorm[5] = new Drieh_nh(n, hn, 3, x-n/4, y+hn/2, 0, color(20, 200, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hn, 3, x+n/4, y+hn/2, 0, color(20, 200, 0, 100)); 
} 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 {   
  vorm[i].display(); 
 }  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
} 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}
 
schets met 2 ruiten en 4 gelijkzijdige driehoeken
 
De gelijkzijdige driehoeken zijn samengesteld met de class "Drieh_nh"
De schets maakt ook gebruik van de superclass  ''vormen''   en de class  ''Ruit''
het tweede argument in de constructor is de hoogte hn = sqrt(3*n*n/4); van de driehoek
 
de roterende ruiten en driehoeken
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/3; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[6]; 
 vorm[0] = new Ruit(n, 0,x, y, 0, color(100, 100, 200, 50)); 
 vorm[1] = new Ruit(n, 0,x, y, 0, color(100, 100, 200, 50)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n,hn, 3, x-hn/2, y, 180, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n,hn, 3, x+hn/2, y, 180, color(255,100, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Drieh_nh(n,hn, 3, x-hn/2, y, 0,  color(200,50, 100, 100)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n,hn, 3, x+hn/2, y, 0,  color(20,200, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i< 6; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
  
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
} 
 
  
void keyPressed() {   
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
}