box ruit1

 

 

box ruit2

 

box ruit3

 

box ruit4

 

box ruit5

Ruiten en boxen                              terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de classes  ¨Ruit¨,    ¨Box¨   en de superclass  ¨Vormen¨.

Bekijk de boxen en de roterende ruiten,  de schets staat ook op Openprocessing.

 

 

Vormen[] vorm = new Vormen[13];  
void setup() {  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/5;   
 float h = height/5; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4);  
  
 vorm[0] = new Ruit(n, 7, x-2*hn, y-n, 60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[1] = new Ruit(n, 1, x-hn, y-n/2, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Ruit(n, 7, x,  y-n,  90, color(25, 228, 245, 100));   
 vorm[3] = new Ruit(n, 1, x+hn, y-n/2, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[4] = new Ruit(n, 3, x+2*hn, y-n,-60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[5] = new Ruit(n, 7, x-2*hn, y+n,-60, color(245, 139, 25, 100));  
 vorm[6] = new Ruit(n, 5, x-hn, y+n/2, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[7] = new Ruit(n, 3, x,  y+n,  90, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[8] = new Ruit(n, 5, x+hn, y+n/2, 0, color(255, 255, 0, 100));   
 vorm[9] = new Ruit(n, 3, x+2*hn, y+n, 60, color(245, 139, 25, 100));  
  
 vorm[10] = new Box(n, h, 7, x-2*hn,y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[11] = new Box(n, h, 7, x,   y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[12] = new Box(n, h, 7, x+2*hn,y, 0, color(255, 0, 0, 50), color(0, 255, 0, 50), color(0, 0, 255, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i <= 12; i++)  
 {  
  vorm[i].display(); 
 }  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
}  
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}