Schets met 8 rechthoeken rond pijl          Bekijk de roterende rechthoeken                    terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de classes  RechthoekVlieger  en  de superclass  Vormen

float b = sqrt(5*n*n);  is de lange schuine zijde van de pijl.
float a = sqrt(2*n*n) ; is de korte schuine zijde van de pijl.
 
 

Vormen vorm[]; 
 
void setup() {  
size(960,540);  
float x = width/2;  
float y = height/2;  
float n = height/8; 
float b = sqrt(5*n*n);  
float a = sqrt(2*n*n); 
vorm = new Vormen[9]; 
vorm[0] = new Vlieger(2*n,-n,2*n, 0, x, y, 0, color(0,255,0, 100));  
vorm[1] = new Rechthoek(a,b,  7, x-n, y, 0, color(255,255,0,100));  
vorm[2] = new Rechthoek(a,b,  1, x+n, y, 0, color(255,0,0,100));  
vorm[3] = new Rechthoek(a,b,  5, x-n, y, 0, color(0,0,255,100));  
vorm[4] = new Rechthoek(a,b,  3, x+n, y, 0, color(122,200,100,100)); 
vorm[5] = new Rechthoek(n,2*n, 7, x,  y, 0, color(0,255,0,100));  
vorm[6] = new Rechthoek(n,2*n, 1, x,  y, 0, color(255,255,00,100));  
vorm[7] = new Rechthoek(n,n*2, 5, x,  y, 0, color(255,0,0,100));  
vorm[8] = new Rechthoek(n,n*2, 3, x,  y, 0, color(0,255,255,100));  
}  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
  
 for(int i = 0; i <=8; i = i+1) 
 { 
 vorm[i].display();  
}   
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);  
} 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}