header paral 3na

 
 
 
 
zes parallelogrammen, zie de schets
 
 
 
 
 
 
 
zes parallellogrammen, zie de schets

                     de 9 draaipunten van de  parallellogrammen Paral_3na

 

                                                                                               terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de superclass "Vormen" en de subclasses "Paral_na"  ,  "Paral_2na" en Paral_3na"
 
zes parallellogrammen,   de schets staat op deze server
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(500, 400); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6; 
 int dpli = 4; 
 int dpre = 4; 
 vorm = new Vormen[6]; 
 vorm[0] = new Paral_na (n, 0, dpli, x, y, -90, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral_2na(n, 0, dpli, x-n, y, -90, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Paral_3na(n, 0, dpli, x-2*n,y, -90, color(100, 0, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Paral_na (n, 1, dpre, x, y, 90, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Paral_2na(n, 1, dpre, x+n, y, 90, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Paral_3na(n, 1, dpre, x+2*n,y, 90, color(255, 0, 200, 100)); 
 } 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[0].yDown(); 
 vorm[3].yUp(); 
 
} 
 void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
 }