zes parallelogrammen, zie de schets
 
 
 
 
 
 
 
zes parallellogrammen, zie de schets

 animatie met  zes   parallellogrammen met hoogte n, lengte n, 2n en 3n                            terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de superclass "Vormen" en de subclasses "Paral"
 

//animatie met 6 parallellogrammen hoogte = n en lengte = n, 2n en 3n 
Vormen [] vorm; 
  
void setup() {  
 size(500, 400);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/6; 
 float h = n; 
 float l = n; 
 int dpli = 4;  
 int dpre = 4;  
 vorm = new Vormen[6]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l,  0, dpli, x,  y, -90, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, 2*l, 0, dpli, x-n, y, -90, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, 3*l, 0, dpli, x-2*n,y, -90, color(100, 0, 255, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l,  1, dpre, x,  y, 90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[4] = new Paral(h, 2*l, 1, dpre, x+n, y, 90, color(0, 100, 255, 100));  
 vorm[5] = new Paral(h, 3*l, 1, dpre, x+2*n,y, 90, color(255, 0, 200, 100));  
 }  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
 vorm[0].yUp();  
 vorm[3].yUp(); 
  
}  
 void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
 noLoop();  
 }  
 if (key == 'r') {  
 loop();  
 }  
 }