header paral na

 
 
de parallellogrammen met draaipunt rotatie
 
 Parallellogrammen met achthoek
 
de parallellogrammen met draaipunt rotatie
 
 
 
De parallellogrammen zonder draaipunt rotatie
Zie de schets voor de code
 
 
de parallellogrammen met draaipunt rotatie
 

de 9 draaipunten

 

Acht parallellogrammen met lr = 1.                                                   terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass  "Paral_na"
 
Bekijk de roterende parallellogrammen op deze server
 
De roterenden parallellogrammen met Vhoek_n8 in het nulpunt,  n*1.08,  hoek = 22.5     
 

 

 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/8; 
 float a = sqrt(2*n*n);  
 int lr = 1; 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Paral_na(n, lr, 7, x-a, y,  45, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral_na(n, lr, 7, x,  y-a, 135, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral_na(n, lr, 7, x+a, y, -135, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral_na(n, lr, 7, x,  y+a, -45, color(100, 0, 255, 100));  
 vorm[4] = new Paral_na(n, lr, 5, x-a, y,  -45, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral_na(n, lr, 5, x,  y-a, 45, color(0, 100, 255, 100));  
 vorm[6] = new Paral_na(n, lr, 1, x+a, y,  -45, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[7] = new Paral_na(n, lr, 1, x,  y+a, 45, color(255, 0, 200, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}