paral 2na header

 

 

 

 

de 9 draaipunten, de parallellogrammen

 

schets parallellogram, "Paral_2na"                                                                            terug naar de inleiding

De schets maakt ook gebruik van de superclass  "Vormen"
 
Bekijk de in de draaipunten roterende parallellogrammen.
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10; 
 vorm  = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Paral_2na(n, 0, 4, x-2*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral_2na(n, 1, 4, x+2*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral_2na(n, 1, 8, x-2*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral_2na(n, 0, 8, x+2*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[4] = new Paral_2na(n, 1, 1, x-2*n, y-n, -90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral_2na(n, 0, 7, x+2*n, y-n, 90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[6] = new Paral_2na(n, 0, 3, x-2*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[7] = new Paral_2na(n, 1, 1, x+2*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);   
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}