schets van 8 parallellogram   bekijk de roterende parallellogrammen               terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de class  "Paral" en de superclass  "Vormen"
Met de "s" toets stoppen, en met de overige toetsen starten de rotaties
Met toetsen 1 t/m 5 veranderen de draaipunten en posities van de parallellogrammen
 
 

Vormen [] vorm; 
int dp1 = 0;
int p1 = 2;
void setup() {  
// fullScreen();  
// size(780, 560); 
 size(980, 760);
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10;
 float h = n;
 float l = 2*n;
 vorm  = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 0, 4+dp1, x-p1*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 1, 4+dp1, x+p1*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 1, 8-dp1, x-p1*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 0, 8-dp1, x+p1*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[4] = new Paral(h, l, 1, 1+dp1, x-p1*n, y-n,-90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x+p1*n, y-n, 90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[6] = new Paral(h, l, 0, 3+dp1, x-p1*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[7] = new Paral(h, l, 1, 1+dp1, x+p1*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF);   
   for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {   
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
 } 
}
 
void keyPressed() {   
 if (key == '1') { 
  dp1 = 0; p1 = 1;  
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  dp1 = 1; p1 = 2;  
  setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
  dp1 = 2; p1 = 3;  
  setup();   
 } 
  if (key == '4') {     
  dp1 = 3; p1 = -2;  
  setup();   
 } 
 
 if (key == '5') {     
  dp1 = 4; p1 = -3;  
  setup();   
 }
}