schets van 8 parallellogram hoogte n en lengte  2n    bekijk de roterende parallellogrammen               terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van de class  "Paral" en de superclass  "Vormen"
 
 

 //animatie met 8 parallellogrammen hoogte = n en lengte = 2n lr = 1 
Vormen [] vorm; 
  
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10; 
 float h = n; 
 float l = 2*n; 
 vorm  = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 0, 4, x-2*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 1, 4, x+2*n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 1, 8, x-2*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 0, 8, x+2*n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[4] = new Paral(h, l, 1, 1, x-2*n, y-n, -90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral(h, l, 0, 7, x+2*n, y-n, 90, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[6] = new Paral(h, l, 0, 3, x-2*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[7] = new Paral(h, l, 1, 1, x+2*n, y+n, 90, color(255, 0, 200, 100));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);   
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);  
  
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);  
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);  
}  
  
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop();  
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop();  
 }  
}