acht parallellogrammen, zie de schets voor de code
 
 
 
 
schets met 8 parallellogrammen, hoogte n en lengte 3n                bekijk de animatie                  terrug naar de inleiding
.De schets maakt gebruik van objecten van de class  "paral"  ,  en de superclass  "Vormen"
 
 

//animatie met 8 parallellogrammen met hoogten = n en lengte = 3n 
Vormen [] vorm; 
  
void setup() {  
// fullScreen();  
 size(960, 540);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/12;  
 float h = n; 
 float l = 3*n; 
 vorm = new Vormen [8]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 0, 7, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 7, x-n, y,  0, color(100, 255, 200, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 0, 7, x-n, y+n, 0, color(255, 100, 100, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 0, 7, x-n, y+2*n,0, color(100, 0, 255, 100));   
 vorm[4] = new Paral(h, l, 1, 1, x+n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral(h, l, 1, 1, x+n, y,  0, color(100, 255, 200, 100));  
 vorm[6] = new Paral(h, l, 1, 1, x+n, y+n, 0, color(255, 100, 100, 100));  
 vorm[7] = new Paral(h, l, 1, 1, x+n, y+2*n,0, color(100, 0, 255, 100));  
 }  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
// background(0);  
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
 } 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);   
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);   
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
}  
 void keyPressed() {   
   if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }   
   if (key == 'r') {    
  loop();   
 }   
 }