acht parallellogrammen, zie de schets voor de code
 
 
 

 
 
 
 
 
schets met 8 parallellogrammen, hoogte n en lengte 3n                bekijk de animatie                  terug naar de inleiding

.De schets maakt gebruik van objecten van de class  "paral"  ,  en de superclass  "Vormen"

Met de s toets stoppen de rotaties en met de overige toetsen starten de rotaties

met toetsen 1 t/m 7 veranderen de draaipunten van de parallellogrammen

 

//animatie met 8 parallellogrammen met hoogten = n en lengte = 3n 
Vormen [] vorm; 
int dp1 = 0; 
int dp2 = 0; 
void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(960, 540); 
 // size(980, 860); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/12; 
 float h = n; 
 float l = 3*n; 
 vorm = new Vormen [8]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x-n, y,  0, color(100, 255, 200, 100)); 
 vorm[2] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x-n, y+n, 0, color(255, 100, 100, 100)); 
 vorm[3] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x-n, y+2*n,0, color(100, 0, 255, 100)); 
 vorm[4] = new Paral(h, l, 1, 1+dp2, x+n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Paral(h, l, 1, 1+dp2, x+n, y,  0, color(100, 255, 200, 100)); 
 vorm[6] = new Paral(h, l, 1, 1+dp2, x+n, y+n, 0, color(255, 100, 100, 100)); 
 vorm[7] = new Paral(h, l, 1, 1+dp2, x+n, y+2*n,0, color(100, 0, 255, 100)); 
 } 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
 if (key == 's') { 
 
 } 
 else 
 { 
 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 } 
} 
 void keyPressed() { 
 if (key == '1') { 
 dp1 = 0; dp2 = 0; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '2') { 
 dp1 = 7; dp2 = -1; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '3') { 
 dp1 = 6; dp2 = 0; 
 setup(); 
 } 
 if (key == '4') { 
 dp1 = 5; dp2 = 1; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '5') { 
 dp1 = 4; dp2 = 2; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '6') { 
 dp1 = 3; dp2 = 3; 
 setup(); 
 } 
 
 if (key == '7') { 
 dp1 = 2; dp2 = 4; 
 setup(); 
 } 
 }