acht roterende parallellogrammen.             bekijk de roterende parallellogrammen             terug naar de inleiding

De schets maakt gebruik van de subclass ,  "Paral"  en de superclass  "Vormen"

Met de s toets stoppen de rotaties en met de overige toetsen starten de rotaties

Met toetsen 1 t/m 5 veranderen draaipunten en posities van de parallellogrammen

 

 

//animatie met 8 parallellogrammen met hoogten = n en lengte = 2n
Vormen[] vorm = new Vormen[8];  
 
int dp1 = 0;
int p1 = 1;
 
void setup() {  
 //size(780, 560); 
 size(980, 760); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/10; 
 float h = n;
 float l = 2*n;
 vorm[0] = new Paral(h, l, 1, 3+dp1, x-2*n, y-n*p1, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 5-dp1, x+2*n, y-n*p1, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 0, 1+dp1, x-2*n, y+n*p1, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 1, 7-dp1, x+2*n, y+n*p1, 0, color(100, 0, 255, 100));  
 vorm[4] = new Paral(h, l, 0, 7-dp1, x-n*p1,  y-n, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[5] = new Paral(h, l, 1, 1+dp1, x+n*p1,  y-n, 0, color(0, 100, 255, 100));  
 vorm[6] = new Paral(h, l, 1, 5-dp1, x-n*p1,  y+n, 0, color(255, 0, 200, 100));  
 vorm[7] = new Paral(h, l, 0, 3+dp1, x+n*p1,  y+n, 0, color(255, 0, 200, 100));  
}  
  
void draw() {  
background(#E6FBFF); 
 
  for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {   
  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);  
  
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);  
  
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);  
  
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);  
 } 
}
 
void keyPressed() {
 
if (key == '1') { 
  dp1 = 0; p1 = 1;  
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  dp1 = 1; p1 = 2;  
  setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
  dp1 = 2; p1 = 3;  
  setup();   
 } 
  if (key == '4') {     
  dp1 = 3; p1 = -2;  
  setup();   
 } 
 
 if (key == '5') {     
  dp1 = 4; p1 = -3;  
  setup();   
 }
 }