drieh na dp Rot0

 

drieh na dp Rot1

 

drieh na dp Rot2

 

 

 

 

 

 

 

 

drieh nh rot2

 

drieh nh rot1

 

drieh nh rot3

 

drieh nh rot4

header drieh nh

 

schetsen met gelijkbenige driehoeken gemaakt met de class  "Drieh_nh"                   terug naar de inleiding

Gelijkbenige driehoek met schuine zijde a = sqrt(2*n*n); 
dan is de hoogte hna = sqrt(a*a-n*n/4); is het tweede argument in de constructor
 
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[6]; 
 
void setup() { 
//fullScreen(); 
size(960,540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/4; 
float a = sqrt(2*n*n); 
float hna = sqrt(a*a-n*n/4); 
vorm[0] = new Drieh_nh(n, hna, 0, x, y, 0, color(255,0,0,100)); 
vorm[1] = new Drieh_nh(n, hna, 1, x+n/2, y, 0, color(200,0,100,100)); 
vorm[2] = new Drieh_nh(n, hna, 2, x, y, 0, color(200,200,50,100)); 
vorm[3] = new Drieh_nh(n, hna, 4, x, y, 0, color(100,200,0,100)); 
vorm[4] = new Drieh_nh(n, hna, 5, x-n/2, y, 0, color(200,0,50,100)); 
vorm[5] = new Drieh_nh(n, hna, 6, x, y, 0, color(100,200,50,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);   
  
 for (int i = 0; i < 6; i++) 
  { 
 vorm[i].display(); 
  } 
   
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
} 
 
  void keyPressed() {    
  if (key == 's') {   
  noLoop();   
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();   
 }   
 }
 
schets, gelijkbenige driehoeken    De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass: "Drieh_nh"
 
driehoek met schuine zijde b = sqrt(5*n*n/4);
dan is de hoogte n het tweede argument in de constructor
 
De roterende driehoeken 1 en 5 hebben als hoogte b dan is de schuine zijde ?
 
 
 

Vormen[] drieh = new Vormen[7]; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/4;  
 float b = sqrt(5*n*n/4); 
 drieh[0] = new Drieh_nh(n, n, 0, x, y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 drieh[1] = new Drieh_nh(n, b, 1, x, y, -90, color(0, 255, 0, 100)); 
 drieh[2] = new Drieh_nh(n, n, 2, x, y,  0, color(255, 255, 0, 100)); 
 drieh[3] = new Drieh_nh(n, n, 3, x, y, 180, color(255, 0, 58, 100)); 
 drieh[4] = new Drieh_nh(n, n, 4, x, y,  0, color(140, 255, 0, 100)); 
 drieh[5] = new Drieh_nh(n, b, 5, x, y, 90, color(0, 0, 255, 100)); 
 drieh[6] = new Drieh_nh(n, n, 6, x, y, 180, color(100, 200, 100, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
  drieh[i].display(); 
 } 
  drieh[1].dpRotLi(drieh[1]); 
  drieh[5].dpRotRe(drieh[5]); 
} 
 
 void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }    
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
  
 }