header ellips drieh
 
Schets met roterende ellipsen en driehoeken                                terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass, "Vormen" en objecten van de subclasses "Drieh_nh",  en  "Ellips".
De rechthoekige driehoek heeft als basis 2*n en als hoogte n, zie rechthoekige driehoeken
De gelijkbenige driehoek heeft als basis n en als hoogte 2*n , zo zijn de hoogten van de driehoeken gelijk aan de stalen van de ellipsen
 
 
 

Vormen cirkel1;  Vormen cirkel2;  Vormen cirkel3; 
Vormen drieh2nh3; Vormen drieh2nh1; Vormen drieh2nh2; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780,560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5; 
 cirkel1  = new Ellips(n, n*2, 3, x-n, y, 45, color(#DE905C, 100)); 
 cirkel2  = new Ellips(n, n*2, 1, x+n, y,-45, color(#DE905C, 100)); 
  
 drieh2nh1 = new Drieh_nh(n*2, n*2, 5, x-n, y, 45, color(0,255,0, 100));   
 drieh2nh2 = new Drieh_nh(n*2, n*2 ,1, x+n, y,-45, color(0,255,0, 100));  
  
 cirkel3  = new Ellips(n,   n, 0, x, y, 0, color(#DE905C, 100));   
 drieh2nh3 = new Drieh_nh(n*2, n, 6, x, y,180, color(255,29,0,100));  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 cirkel3.display(); 
 drieh2nh3.display();    
 cirkel1.display(); 
 drieh2nh1.display();   
 cirkel2.display(); 
 drieh2nh2.display(); 
  
 cirkel1.dpRotLi(cirkel1); 
 drieh2nh1.dpRotRe(drieh2nh1);  
  
 drieh2nh2.dpRotLi(drieh2nh2);  
 cirkel2.dpRotRe(cirkel2);   
} 
 
 void keyPressed() {  
    if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
  
  if (key == 'r') {   
  loop(); 
 } 
 }