ellips drieh rot2

 

 

 

ellips drieh rot4

 

 

 

ellips drieh rot3

header ellips drieh
 
Schets met roterende ellipsen en driehoeken                                terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van  de superclass, "Vormen" en de subclass, "Drieh_nh",  en  "Ellips".
De rechthoekige driehoek heeft als basis 2*n en als hoogte n, zie rechthoekige driehoeken
De gelijkbenige driehoek heeft als basis n en als hoogte 2*n , zo zijn de hoogten van de driehoeken gelijk aan de stalen van de ellipsen
 
 
 

Vormen cirkel1;  Vormen cirkel2;  Vormen cirkel3; 
Vormen drieh2nh3; Vormen drieh2nh1; Vormen drieh2nh2; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780,560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5; 
 cirkel1  = new Ellips(n, n*2, 3, x-n, y, 45, color(#DE905C, 100)); 
 cirkel2  = new Ellips(n, n*2, 1, x+n, y,-45, color(#DE905C, 100)); 
  
 drieh2nh1 = new Drieh_nh(n*2, n*2, 5, x-n, y, 45, color(0,255,0, 100));   
 drieh2nh2 = new Drieh_nh(n*2, n*2 ,1, x+n, y,-45, color(0,255,0, 100));  
  
 cirkel3  = new Ellips(n,   n, 0, x, y, 0, color(#DE905C, 100));   
 drieh2nh3 = new Drieh_nh(n*2, n, 6, x, y,180, color(255,29,0,100));  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 cirkel3.display(); 
 drieh2nh3.display();    
 cirkel1.display(); 
 drieh2nh1.display();   
 cirkel2.display(); 
 drieh2nh2.display(); 
  
 cirkel1.dpRotLi(cirkel1); 
 drieh2nh1.dpRotRe(drieh2nh1);  
  
 drieh2nh2.dpRotLi(drieh2nh2);  
 cirkel2.dpRotRe(cirkel2);   
} 
 
 void keyPressed() {  
    if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
  
  if (key == 'r') {   
  loop(); 
 } 
 }