animatie met cirkels en driehoeken                           terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen" en de subclasses:  "Drieh_nh" en "Ellips"
 
driehoek 4 is gelijkzijdig,                    met zijden n en hoogte hn = sqrt(3*n*n/4);
driehoeken 3 en 5 zijn rechthoekig,   met basis n en hoogte hna = sqrt(a*a-n*n/4);
driehoeken 6 en 7 zijn gelijkbenig,    met basis a en hoogte  a/2
 
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780,560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/7; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 float hna = sqrt(a*a-n*n/4); 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Ellips(a,a, 0, x-n/2, y, 0, color(#DE905C, 50)); 
 vorm[1] = new Ellips(a,a, 0, x+n/2, y, 0, color(#67E36C, 50));  
 vorm[2]= new Ellips(a, a, 0, x, y-hn, 0, color(#67E3C9, 50));  
 vorm[3] = new Drieh_nh(a, a/2, 5, x,   y-hn, 0, color(200,255,0,100));   
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn , 6, x,   y,   0, color(0,255,0, 100));  
 vorm[5] = new Drieh_nh(a, a/2, 1, x,   y-hn, 0, color(255,29,0,100));  
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hna, 1, x+n/2, y,  180, color(0,29,255,100));  
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, hna, 5, x-n/2, y,  180, color(0,255,200,100));  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2,0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);   
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);   
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
} 
 
 void keyPressed() {  
    if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 } 
  
  if (key == 'r') {   
  loop(); 
 } 
 }