animatie met cirkels en driehoeken.                         terug naar de inleiding
Met knop 2 worden de gele en rode driehoek gelijkzijdig
de "s" toets stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties weer

                                                                          cirkels en driehoeken in fullscreen

 
driehoek 4 is gelijkzijdig,                    met zijden n en hoogte hn = sqrt(3*n*n/4);
driehoeken 3 en 5 zijn rechthoekig,   met basis n en hoogte hna = sqrt(a*a-n*n/4);
driehoeken 6 en 7 zijn gelijkbenig,    met basis a en hoogte  a/2
 
De schets in p5.js staat onder deze processing pde schets
De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen" en de subclasses:  "Drieh_nh" en "Ellips"
 
 

Vormen [] vorm; 
float dpd = 1;
void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(980,860); 
 float x = width/2; float y = height/2; float n = height/6; 
 float a = sqrt(2*n*n);  float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 float hna = sqrt(a*a-n*n/4); 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Ellips(a,a, 0, x-n/2, y, 0, color(#DE905C, 50)); 
 vorm[1] = new Ellips(a,a, 0, x+n/2, y, 0, color(#67E36C, 50));  
 vorm[2] = new Ellips(a, a, 0, x, y-hn, 0, color(#67E3C9, 50));  
 vorm[3] = new Drieh_nh(a, a/2*dpd, 5 , x,  y-hn, 0, color(200,255,0,100));   
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn ,   6, x,   y,   0, color(0,255,0, 100));  
 vorm[5] = new Drieh_nh(a, a/2*dpd, 1, x,   y-hn, 0, color(255,29,0,100));  
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hna,   1, x+n/2, y,  180, color(0,29,255,100));  
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, hna,   5, x-n/2, y,  180, color(0,255,200,100));  
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
 
  if (key == 's') {   
   
 }    
  else 
 { 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);   
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);   
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
 }
}
 
void keyPressed() {   
 if (key == '1') { dpd = 1;   setup(); }    
 if (key == '2') { dpd = 1.73; setup(); } 
}

 
de schets in p5.js
de schets maakt gebruik van de p5.js classes  "Ellips" , "Drieh_nh" en de superclass "Vormen"
 
 
 
 
vorm = [];
let dpd = 1; let n;
function setup() {
 button1 = createButton('1');
 button1.position(20,40); button1.style('width','40px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('2');
 button2.position(20,80); button2.style('width','40px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,120); buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight)
 let x = width/2; let y = height/2; n = height/6;
 let a = sqrt(2*n*n); let hn = sqrt(3*n*n/4);
 let hna = sqrt(a*a-n*n/4);
 const sw = 2; const alfa = 50;
 vorm[0] = new Ellips(a,a, 0, x-n/2, y, 0, color(222,144,92, alfa), sw,color(0));
 vorm[1] = new Ellips(a,a, 0, x+n/2, y, 0, color(103,227,108, alfa),sw,color(0));
 vorm[2] = new Ellips(a, a, 0, x, y-hn, 0, color(103,227,201, alfa),sw,color(0));
 vorm[3] = new Drieh_nh(a, a/2*dpd, 5, x,  y-hn, 0,color(200,255,0,alfa+50),sw,color(0));
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn,   6, x,  y,  0,color(0,255,0, alfa+50),sw,color(0));
 vorm[5] = new Drieh_nh(a, a/2*dpd, 1, x,  y-hn,0,color(255,29,0, alfa+50),sw,color(0));
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hna,   1, x+n/2,y, 180,color(0,29,255, alfa+50),sw,color(0));
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, hna,   5, x-n/2,y, 180,color(0,255,200,alfa+50),sw,color(0));
}
 
function draw() {
 // background('#E6FBFF');
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 //ruitjespap.display();
 for (let i = 0; i < 8; i++)
 {
 vorm[i].display();
 }
 
  if (key == 's' || key == 'S') {
 
 }
  else
 {
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);
 }
}
function button1Action(){vorm[3].h1 = sqrt(2*n*n)/2;   vorm[5].h1=sqrt(2*n*n)/2;}
function button2Action(){vorm[3].h1 = sqrt(2*n*n)/2*1.73;vorm[5].h1=sqrt(2*n*n)/2*1.73;}
function buttonDAction() {save('euclides_inspiratie.png');}