ruitjespapier met dpAan ingeschakeld.

ruitjespapier met dpAan ingeschakeld.
zie regel 52 t/m 61

 

 

 

 

 

 

 paral header

animatie met twaalf  parallellogrammen, hoogte n, lengte n, 2n en 3n        terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass "Vormen", en objecten van de subclass   "Paral",  voor het ruitjespapier de class "Ruitjes"

Voor vormen 4 t/m 7 is de hogere snelheid dpRotLiS() en dpRotReS() gekozen.

bekijk de draaiende animatie         toets "1" inschakelen ruitjespapier en toets "2" uitschakelen ruitjespapier                 bekijk de ontwerpschets in mijn schetsboek
 
 

//animatie met 12 parallellogrammen hoogte n lengte n, 2n en 3n 
Vormen [] vorm;  
Ruitjes ruitjespap;  
 
void setup() {  
 // fullScreen();  
 size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/9; 
 float h = n;  
 float l = n;  
 vorm = new Vormen[12]; 
 ruitjespap = new Ruitjes(n,x,y); 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 1, 5, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 3, x, y, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 0, 7, x, y, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 1, 1, x, y, 0, color(100, 0, 255, 100)); 
  
 vorm[4] = new Paral(h, 2*l, 1, 7, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 75));  
 vorm[5] = new Paral(h, 2*l, 0, 1, x+n, y-n, 0, color(0, 255, 0, 75));  
 vorm[6] = new Paral(h, 2*l, 0, 5, x-n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 75));  
 vorm[7] = new Paral(h, 2*l, 1, 3, x+n, y+n, 0, color(100, 0, 255, 75));  
  
 vorm[8] = new Paral(h, 3*l, 1, 7, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[9] = new Paral(h, 3*l, 0, 1, x+n, y-n, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[10] = new Paral(h,3*l, 0,5, x-n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[11] = new Paral(h,3*l, 1,3, x+n, y+n, 0, color(100, 0, 255, 100));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
  
 for (int i = 0; i < 12; i++)  
 {  
  vorm[i].display();  
 }   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);   
 vorm[5].dpRotLiS(vorm[5]);  
 vorm[4].dpRotReS(vorm[4]);  
 vorm[6].dpRotLiS(vorm[6]);  
 vorm[7].dpRotReS(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]);  
 vorm[11].dpRotLi(vorm[11]);  
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]);  
 vorm[10].dpRotRe(vorm[10]);  
  
 if (key == '1' ) {      
   ruitjespap.display(); 
   for (int i = 0; i < 12; i++) 
 { 
   vorm[i].dpAan(); 
 } 
 } 
 if (key == '2') {      
 } 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop();  
 }    
 if (key == 'r') {     
  loop();  
 }  
}
 
 

Tien afbeeldingen van 12 parallellogrammen        bekijk de 10 afbeeldingen

de afbeeldingen via toetsen 1 t/m 0 selecteren

 

//animatie met 12 parallellogrammen hoogte n lengte n, 2n en 3n 
Vormen [] vorm;  
float hoek1 = 0; 
float hoek2 = -0;
 
void setup() {  
 fullScreen();  
 // size(780, 560);  
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/8; 
 float h = n;  
 float l = n;  
 vorm = new Vormen[12]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 1, 5, x, y, hoek1, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 3, x, y, hoek2, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[2] = new Paral(h, l, 0, 7, x, y, hoek2, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 1, 1, x, y, hoek1, color(100, 0, 255, 100)); 
  
 vorm[4] = new Paral(h, 2*l, 1, 7, x-n, y-n, hoek1, color(255, 255, 0, 75));  
 vorm[5] = new Paral(h, 2*l, 0, 1, x+n, y-n, hoek2, color(0, 255, 0, 75));  
 vorm[6] = new Paral(h, 2*l, 0, 5, x-n, y+n, hoek2, color(255, 0, 0, 75));  
 vorm[7] = new Paral(h, 2*l, 1, 3, x+n, y+n, hoek1, color(100, 0, 255, 75));  
  
 vorm[8] = new Paral(h, 3*l, 1, 7, x-n, y-n, hoek2, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[9] = new Paral(h, 3*l, 0, 1, x+n, y-n, hoek1, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[10] = new Paral(h,3*l, 0,5, x-n, y+n, hoek1, color(255, 0, 0, 100));  
 vorm[11] = new Paral(h,3*l, 1,3, x+n, y+n, hoek2, color(100, 0, 255, 100));  
}  
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
  
 for (int i = 0; i < 12; i++)  
 {  
  vorm[i].display();  
 }  
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == '1') { 
   hoek1 = 135; 
   hoek2 = -135; 
   setup(); 
 }  
  
 if (key == '2') { 
   hoek1 = 225; 
   hoek2 = 225; 
   setup(); 
 }  
  
 if (key == '3') { 
   hoek1 = 60; 
   hoek2 = -60; 
   setup();  
 }  
 if (key == '4') {  
   hoek1 = 122.5; 
   hoek2 =-122.5; 
   setup();  
 }  
  
 if (key == '5') {  
   hoek1 = 45; 
   hoek2 = 45; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '6') {  
   hoek1 = 45; 
   hoek2 = -45; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '7') {  
   hoek1 = 247.5; 
   hoek2 = 247.5; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '8') {  
   hoek1 = 247.5; 
   hoek2 = -247.5; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '9') {  
   hoek1 = 210; 
   hoek2 = -210; 
   setup(); 
 } 
  
 if (key == '0') {  
   hoek1 = 210; 
   hoek2 = 210; 
   setup();  
 }  
}