paral header

 
animatie met parallellogrammen                                                           terug naar de inleiding
 
De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass "Vormen", en objecten van de subclasses   "Paral_na",   "Paral_2na"  en  "Paral_3na"
 
bekijk de draaiende animatie                bekijk de draaiende animatie op ruitjespapier                   bekijk de ontwerpschets in mijn schetsboek
 
Je kan in bijv  class  "Paral_2na"  rotate(radians(hoek)) vervangen door rotateX(radians(hoek)) en in class  "Paral_3na"  rotateY(radians(hoek));
en in de schets aan size P3D toevoegen bijv size(780, 560, P3D);  of  fullScreen(P3D);
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/9; 
 vorm = new Vormen[12]; 
 vorm[0] = new Paral_na(n, 1, 5, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral_na(n, 0, 3, x, y, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Paral_na(n, 0, 7, x, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Paral_na(n, 1, 1, x, y, 0, color(100, 0, 255, 100)); 
 vorm[4] = new Paral_2na(n, 1, 7, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 75)); 
 vorm[5] = new Paral_2na(n, 0, 1, x+n, y-n, 0, color(0, 255, 0, 75)); 
 vorm[6] = new Paral_2na(n, 0, 5, x-n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 75)); 
 vorm[7] = new Paral_2na(n, 1, 3, x+n, y+n, 0, color(100, 0, 255, 75)); 
 vorm[8] = new Paral_3na(n, 1, 7, x-n, y-n, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[9] = new Paral_3na(n, 0, 1, x+n, y-n, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[10] = new Paral_3na(n, 0,5, x-n, y+n, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[11] = new Paral_3na(n, 1,3, x+n, y+n, 0, color(100, 0, 255, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 12; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotLi(vorm[8]); 
 vorm[11].dpRotLi(vorm[11]); 
 vorm[9].dpRotRe(vorm[9]); 
 vorm[10].dpRotRe(vorm[10]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}