dpr = 0 , dps = y

 

dpr = 1 dps = r

 

dpr = 1 dps = r

 

dpr = 3 dps = t

 

dpr = 3, dps = t

 

dpr = 3, dps = y

 

dpr = 4 dps = p

 

dpr = 4 dps = w

 

dpr = 5 dps = t

 

dpr = 6 dps = y

header an

animatie met 24 driehoeken  "Drieh_an"        terug naar de inleiding                     bekijk de roterende driehoeken

de schets maakt gebruik van objecten van de class "Drieh_an" en de superclass "Vormen"         
 
De animatie bestaat uit twaalf wel, en twaalf niet roterende driehoeken.
Met de toetsen 1 t/m 6 en toets 0 verandert het draaipunt "dpr" van de roterende driehoeken.
Met de toetsen q, w, e, r, t, y en toets p verandert het draaipunt "dps" van de niet roterende driehoeken.
Met de s toets stopt, en met de overige toetsen start de rotatie weer.
Met dpr = 3 (toets 3) en dps = 3 (toets e) hersteld de oorspronkelijke instelling
 

Het toepassen van de draaienLi() functie

1) De vomen 0 t/m 11 in setup in het (0,0) (regel 8 en 9) punt plaatsen.
2) De code in draw(); tussen pushMatrix() (regel 46) en popMatrix (regel 51) plaatsen,
3) In draw(); mbv translate(x,y); (regel 47) de vormen in de gewenste positie plaatsen. hier translate(width/2, height/2); (regel 47)
4) je hoef draaienLi(); (regel 48) maar voor een vorm toe te passen.
 
 
Vormen[] vorm;
int dps = 3; //draaipunt van de stilstaande driehoeken
int dpr = 3; //draaipunt van de roterende driehoeken
void setup() {
// fullScreen();
 size(780,560);
 float x = 0;
 float y = 0;
 float x2 = width/2;
 float y2 = height/2;
 float n = height/5;
 float a = sqrt(2*n*n); 
 vorm = new Vormen[24];
 vorm[0] = new Drieh_an(n, dpr, x,  y-a, 180, color(255, 0, 0, 100));
 vorm[1] = new Drieh_an(n, dpr, x,  y-a,  0, color(200, 0, 100, 100));
 vorm[2] = new Drieh_an(n, dpr, x+a,  y, -90, color(200, 200, 50, 100));
 vorm[3] = new Drieh_an(n, dpr, x+a,  y, 90, color(200, 200, 50, 100));
 vorm[4] = new Drieh_an(n, dpr, x,  y+a,  0, color(200, 0, 50, 100));
 vorm[5] = new Drieh_an(n, dpr, x,  y+a, 180, color(200, 0, 50, 100));
 vorm[6] = new Drieh_an(n, dpr, x-a,  y, 90, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[7] = new Drieh_an(n, dpr, x-a,  y, -90, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[8] = new Drieh_an(n, dpr, x-a/2, y-a/2, 135, color(100, 200, 100, 100));
 vorm[9] = new Drieh_an(n, dpr, x+a/2, y-a/2,-135, color(100, 200, 100, 100));
 vorm[10] = new Drieh_an(n, dpr, x+a/2, y+a/2, -45, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[11] = new Drieh_an(n, dpr, x-a/2, y+a/2, 45, color(100, 200, 50, 100));
 
 vorm[12] = new Drieh_an(n, dps, x2,  y2-a,180, color(255, 0, 0, 100));
 vorm[13] = new Drieh_an(n, dps, x2,  y2-a, 0, color(200, 0, 100, 100));
 vorm[14] = new Drieh_an(n, dps, x2+a, y2, -90, color(200, 200, 50, 100));
 vorm[15] = new Drieh_an(n, dps, x2+a, y2,  90, color(200, 200, 50, 100));
 vorm[16] = new Drieh_an(n, dps, x2,  y2+a, 0, color(200, 0, 50, 100));
 vorm[17] = new Drieh_an(n, dps, x2,  y2+a,180, color(200, 0, 50, 100));
 vorm[18] = new Drieh_an(n, dps, x2-a, y2,  90, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[19] = new Drieh_an(n, dps, x2-a, y2, -90, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[20] = new Drieh_an(n, dps, x2-a/2, y2-a/2, 135, color(100, 200, 100, 100));
 vorm[21] = new Drieh_an(n, dps, x2+a/2, y2-a/2,-135, color(100, 200, 100, 100));
 vorm[22] = new Drieh_an(n, dps, x2+a/2, y2+a/2, -45, color(100, 200, 50, 100));
 vorm[23] = new Drieh_an(n, dps, x2-a/2, y2+a/2, 45, color(100, 200, 50, 100));
}
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 
 pushMatrix(); 
 translate(width/2, height/2); 
 vorm[0].draaienLi(); 
 for (int i = 0; i < 12; i++)  
  vorm[i].display(); 
 popMatrix(); 
 
 for (int i = 12; i < 24; i++)  
  vorm[i].display(); 
} 
 
void keyPressed() {  
  if (key == 's') {  
  noLoop();  
 }  
 else 
 {   
  loop();  
 } 
 
 if (key == '1') {     
  dpr = 1; 
  setup();   
 }
 
 if (key == '2') {     
  dpr = 2; 
  setup();   
 }
 
 if (key == '3') {     
  dpr = 3; 
  setup();   
 }
 
 if (key == '4') {     
  dpr = 4; 
  setup();   
 }
 
  if (key == '5') {     
  dpr = 5; 
  setup();   
 }
 
  if (key == '6') {     
  dpr = 6;
  setup();   
 }
 
 if (key == '0') {     
  dpr = 0;
  setup();   
 }
 
 if (key == 'q') {     
  dps = 1;
  setup();   
 }
 
 if (key == 'w') {     
  dps = 2;
  setup();   
 }
 if (key == 'e') {     
  dps = 3;
  setup();   
 }
 if (key == 'r') {     
  dps = 4;
  setup();   
 }
 if (key == 't') {     
  dps = 5;
  setup();   
 }
 if (key == 'y') {     
  dps = 6;
  setup();   
 }
 if (key == 'p') {     
  dps= 0;
  setup();   
 }
 }

 
 

dpr = 0 dps = p

 

dpr = 1 dps = q

 

dpr = 3 dps = e

 

dpr = 3 dps = e

 

dpr = 2 dps = t

 

dpr = 2 dps = t

 

dpr = 6 dps = q

 

dpr = 6 dps = q

 

dpr = 5 dps = w

 

 

dpr = 2 dps = e