achth drieh 05

 

Schets met achthoek en acht driehoeken                              terug naar de inleiding

Bekijk de roterende driehoeken

De schets maakt gebruik van de classes Vhoek_n8,    Drieh_nh,    en  de superclass  Vormen

 

Vormen vorm[]; 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/4; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float hn = (n+a)/2; //de hoogte van de gelijkzijdige driehoek 
 vorm   = new Vormen[9]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x-(a/2+n/2), y-n/2, 90, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x-(a/2+n/2), y-n/2, 135, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x+n/2+a/2, y-n/2, -135, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x+n/2+a/2, y-n/2, -90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x+a/2+n/2, y+n/2, -90, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x+(a/2+n/2), y+n/2, -45, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x-(a/2+n/2), y+n/2, 90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[8] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x-(a/2+n/2), y+n/2, 45, color(200, 200, 50, 100)); 
 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);   
 for (int i =0; i < 9; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}
 
Schets van een achthoek met binnen, en buitencirkel
 

De schets maakt gebruik van de classes Vhoek_n8,    Ellips,    en  de superclass  Vormen

 

Vormen vorm0, vorm1, vorm2; 
void setup() { 
 size(960,540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float binnen = (n+a)/2; 
 float buiten = sqrt((n+a)*(n+a)+n*n)/2; 
 //binnen en buiten zijn de stralen van de cirkels 
 vorm0 = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255,255,0,100)); 
 vorm1 = new Ellips(binnen, binnen, 0, x, y, 0, color(255,200, 0,100)); 
 vorm2 = new Ellips(buiten, buiten, 0, x, y, 0, color(0,255,0, 10)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line (0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 vorm0.display();  
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
}