achth drieh 01

 

achth drieh 02

 

achth drieh 03

 

achth drieh 04

 

 achth drieh 05

 

Vhoek n8 cirkels

Schets met achthoek en acht driehoeken                              terug naar de inleiding

Bekijk de roterende driehoeken

De schets maakt gebruik van de classes Vhoek_n8,    Drieh_nh,    en  de superclass  Vormen

 

Vormen vorm[]; 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/4; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float hn = (n+a)/2; //de hoogte van de gelijkzijdige driehoek 
 vorm   = new Vormen[9]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x-(a/2+n/2), y-n/2, 90, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x-(a/2+n/2), y-n/2, 135, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x+n/2+a/2, y-n/2, -135, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[4] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x+n/2+a/2, y-n/2, -90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[5] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x+a/2+n/2, y+n/2, -90, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x+(a/2+n/2), y+n/2, -45, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, hn, 5, x-(a/2+n/2), y+n/2, 90, color(200, 200, 50, 100)); 
 vorm[8] = new Drieh_nh(n, hn, 1, x-(a/2+n/2), y+n/2, 45, color(200, 200, 50, 100)); 
 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);   
 for (int i =0; i < 9; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') { 
  noLoop(); 
 }     
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}
 
Schets van een achthoek met binnen, en buitencirkel
 

De schets maakt gebruik van de classes Vhoek_n8,    Ellips,    en  de superclass  Vormen

 

Vormen vorm0, vorm1, vorm2; 
void setup() { 
 size(960,540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/5; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float binnen = (n+a)/2; 
 float buiten = sqrt((n+a)*(n+a)+n*n)/2; 
 //binnen en buiten zijn de stralen van de cirkels 
 vorm0 = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255,255,0,100)); 
 vorm1 = new Ellips(binnen, binnen, 0, x, y, 0, color(255,200, 0,100)); 
 vorm2 = new Ellips(buiten, buiten, 0, x, y, 0, color(0,255,0, 10)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF);  
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line (0, height/2, width, height/2);  
 stroke(0);  
 vorm0.display();  
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
}