drieh90 hoek01

 

drieh90 hoek03

 

drieh90 hoek04

 

drieh90 hoek05

Schets met roterende 90 graden driehoeken en hoeken                           terug naar de inleiding

Bekijk de roterende 90 graden driehoeken en hoeken

De schets maakt gebruik van de classes Hoek_n3n,    Hoek_n4n,   Drieh_nh90   en  de superclass  Vormen

 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
 
 void setup() { 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/17; 
 vorm[0] = new Drieh_nh90(3*n, 6*n, 0, 5, x-3*n, y+n, 180, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh90(3*n, 6*n, 1, 1, x+3*n, y+n, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Hoek_n3n(n, 8, x-2*n, y-4*n, 45, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Hoek_n3n(n, 8, x+2*n, y-4*n, -45, color(255, 0, 58, 100)); 
 vorm[4] = new Hoek_n4n(n, 8, x-3*n, y+n, 135, color(140, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Hoek_n4n(n, 8, x+3*n, y+n, -135, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh90(2*n, 4*n, 0, 5, x-2*n, y-4*n, 180, color(200, 100, 0, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh90(2*n, 4*n, 1, 1, x+2*n, y-4*n, 180, color(0, 100, 200, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
{ 
 vorm[i].display(); 
} 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
 }