Schets met roterende 90 graden driehoeken en hoeken.                           terug naar de inleiding

Bekijk de roterende 90 graden driehoeken en hoeken

De schets maakt gebruik van de classes Hoek_n3n,    Hoek_n4n,   Drieh_nh90   en  de superclass  Vormen

 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
 
 void setup() { 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/17; 
 vorm[0] = new Drieh_nh90(3*n, 6*n, 0, 5, x-3*n, y+n, 180, color(200, 0, 100, 100)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh90(3*n, 6*n, 1, 1, x+3*n, y+n, 180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Hoek_n3n(n, 8, x-2*n, y-4*n, 45, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Hoek_n3n(n, 8, x+2*n, y-4*n, -45, color(255, 0, 58, 100)); 
 vorm[4] = new Hoek_n4n(n, 8, x-3*n, y+n, 135, color(140, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Hoek_n4n(n, 8, x+3*n, y+n, -135, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh90(2*n, 4*n, 0, 5, x-2*n, y-4*n, 180, color(200, 100, 0, 100)); 
 vorm[7] = new Drieh_nh90(2*n, 4*n, 1, 1, x+2*n, y-4*n, 180, color(0, 100, 200, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
{ 
 vorm[i].display(); 
} 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
 }