"V" , "T" , "X" , "Hoek" animatie                  terug naar de inleiding

Enkele toetsfuncties                            de schets maakt gebruik van objecten van de class  "V" , "T" , "X" , Hoek_2n2 en de superclass "Vormen".

toets "2" verplaats de T vorm 1.5 vakjes naar links en naar rechts
toets "3" verandert het draaipunt van de V vorm
toets "4" verandert het draaipunt van de hoek
toets "5" verandert het draaipunt van de X vorm
toets "1" terug naar de oorspronkelijke configuratie

Door verschillende toets combinaties te kiezen krijg je telkens andere bewegingspatronen.

Met toets "s" stoppen de rotaties, met iedere andere toets starten de bewegingen weer.       ga naar de animatie
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
 float vtx = 0; int dpv = 0; int dph = 0; int dpx = 0;
 
void setup() { 
 size(1000, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 
 vorm[0] = new V(    n, 5-dpv, x-3.5*n, y,    90, color(#ED7B5B, 50));
 vorm[1] = new T(    n, 0,   x-vtx*n, y-1.5*n, 0, color(92,98,237,50)); 
 vorm[2] = new V(    n, 3+dpv, x+3.5*n, y,   180, color(#ED7B5B, 50)); 
 vorm[3] = new X(    n, 7-dpx, x-3.5*n, y,    0, color(0,100,0, 50)); 
 vorm[4] = new Hoek_n2n(n, 6-dph, x-n/2,  y,   -45, color(#D89339, 50)); 
 vorm[5] = new Hoek_n2n(n, 2+dph, x+n/2,  y,    45, color(#D89339, 50));
 vorm[6] = new X(    n, 6-dpx, x+3.5*n, y,    0, color(0,100,0, 50)); 
 vorm[7] = new T(    n, 0,   x+vtx*n, y+1.5*n,180, color(92,98,237,50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 for (int i =0; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
 vorm[1].yUpDown();
 vorm[7].yDownUp();
 } 
}
 
void keyPressed() {  
 if (key == '1') { 
  vtx = 0; dpv = 0; dph = 0; dpx = 0;
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  vtx = 1.5;  
  setup();   
 }
 
  if (key == '3') {     
  dpv = 1; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '4') {     
  dph = 3; 
  setup();   
 } 
 
  if (key == '5') {     
  dpx = 3; 
  setup();   
 } 
}