asymetrische animatie gemaakt met de p5.js schets

asymetrische animatie gemaakt met de p5.js schets

 

asymetrische animatie gemaakt met de p5.js schets met verschillende lijndiktes en lijnkleuren

asymetrische animatie gemaakt met de p5.js schets
met verschillende lijndiktes en lijnkleuren
 

 
 
 
Animatie met pentomino "U", "T" en "X" in p5.js.                     terug naar de inleiding
Toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties

                                                                         "U" , "T" en "X" animatie in fullscreen

Voor de animatie in fullscreen staat het canvas in het center. Zie voor de code "Centering the sketch on the page width js"

De schets maakt gebruik van de p5.js classes "U" , "T" en "X" en de superclass "Vormen"

De schets van de animatie met verschillende lijnkleuren staat onder deze schets

 
let vorm = []; let cnv;
function centerCanvas() {
 let x = (windowWidth - width) / 2;
 let y = (windowHeight - height) / 2;
 cnv.position(x, y);
}
function setup() {
 cnv = createCanvas(1000,1000);
 centerCanvas();
 buttonR = createButton('reset');
 buttonR.position(20,30);buttonR.style('width','50px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 button0 = createButton('dp 0');
 button0.position(20,60);button0.style('width','50px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 1');
 button1.position(20,90);button1.style('width','50px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 2');
 button2.position(20,120);button2.style('width','50px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 3');
 button3.position(20,150);button3.style('width','50px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,180);button4.style('width','50px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 5');
 button5.position(20,210);button5.style('width','50px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 6');
 button6.position(20,240);button6.style('width','50px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 button7 = createButton('dp 7');
 button7.position(20,270);button7.style('width','50px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp 8');
 button8.position(20,300);button8.style('width','50px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 button9 = createButton('dp 9');
 button9.position(20,330);button9.style('width','50px');
 button9.mouseClicked(button9Action);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,360);buttonD.style('width','90px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 const x = width/2; const y = height/2; const alfa = 75;
 const n = height/15; const sw = n/35; const sc = color(0);
 vorm[0] = new U(n, 8, x-1.5*n, y-1.5*n, 0, color(35,229,81,alfa), sw,sc);
 vorm[1] = new U(n, 1, x+1.5*n, y-1.5*n, 0, color(35,176,229,alfa),sw,sc);
 vorm[2] = new U(n, 1, x-1.5*n, y+1.5*n,180, color(35,176,229,alfa),sw,sc);
 vorm[3] = new U(n, 8, x+1.5*n, y+1.5*n,180, color(35,229,81,alfa), sw,sc);
 vorm[4] = new T(n, 0, x-3*n,   y,   90, color(200,255,0,alfa), sw,sc);
 vorm[5] = new T(n, 0, x+3*n,   y,  -90, color(200,255,0,alfa), sw,sc);
 vorm[6] = new X(n, 0, x,     y-2*n, 0, color(229,162,35,alfa),sw,sc);
 vorm[7] = new X(n, 0, x,     y+2*n, 0, color(229,162,35,alfa),sw,sc);
}
 
function draw() {
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].display();}
 if (key == 's') { }
 else
{
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
 vorm[4].xLiRe();     vorm[5].xReLi();
 vorm[6].yUpDown();    vorm[7].yDownUp();
 }
}
 
function windowResized() {
 centerCanvas();
}
 
 function buttonRAction(){setup()}
 function button0Action()
 {vorm[0].d=8; vorm[1].d=1;vorm[2].d=1;vorm[3].d=8;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
 function button1Action()
 {vorm[0].d=7; vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=7;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
 function button2Action()
 {vorm[0].d=6; vorm[1].d=3;vorm[2].d=3;vorm[3].d=6;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
 function button3Action()
 {vorm[0].d=4; vorm[1].d=5;vorm[2].d=5;vorm[3].d=4;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
 function button4Action()
 {vorm[0].d=5; vorm[1].d=4;vorm[2].d=4;vorm[3].d=5;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
 function button5Action()
 {vorm[0].d=8; vorm[1].d=1;vorm[2].d=1;vorm[3].d=8;vorm[4].d=1;
 vorm[5].d=2; vorm[6].d=3;vorm[7].d=2;}
 function button6Action()
 {vorm[0].d=4; vorm[1].d=5;vorm[2].d=5;vorm[3].d=4;vorm[4].d=7;
 vorm[5].d=7; vorm[6].d=7;vorm[7].d=2;}
 function button7Action()
 {vorm[0].d=3; vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=3;vorm[4].d=4;
 vorm[5].d=4; vorm[6].d=4;vorm[7].d=2;}
 function button8Action()
 {vorm[0].d=5;vorm[1].d=0;vorm[2].d=0;vorm[3].d=5;vorm[4].d=2;
 vorm[5].d= 2; vorm[6].d=2;vorm[7].d=7;}
 function button9Action()
 {vorm[0].d=8;vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=8;vorm[4].d=4;
 vorm[5].d= 4; vorm[6].d=4;vorm[7].d=2;}
 function buttonDAction(){save('pentominos_U_T_X.png');}

 
 
 "U" , "T" , "X" animatie met verschillende lijnkleuren in p5.js   
Toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties

                                                                                            bekijk de animatie in fullScreen

 

De constructors van de p5.js classes "U" , "T" en "X" hebben lijndikte en lijnkleur als extra argument

In setup zijn ,in de constructor, drie lijndiktes (regel 46) en drie hsla kleuren (regel 48 , 49, en 50) ingevoerd

De animaties zijn deels transparant dankzij de code in regel 64 en 65

 
let vorm = []; let cnv;
 
function centerCanvas() {
 let x = (windowWidth - width) / 2;
 let y = (windowHeight - height) / 2;
 cnv.position(x, y);
}
function setup() {
 cnv = createCanvas(1000,1000);
 centerCanvas();
 buttonR = createButton('reset');
 buttonR.position(20,30);buttonR.style('width','50px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 button0 = createButton('dp 0');
 button0.position(20,60);button0.style('width','50px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 1');
 button1.position(20,90);button1.style('width','50px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 2');
 button2.position(20,120);button2.style('width','50px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 3');
 button3.position(20,150);button3.style('width','50px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,180);button4.style('width','50px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 5');
 button5.position(20,210);button5.style('width','50px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 6');
 button6.position(20,240);button6.style('width','50px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 button7 = createButton('dp 7');
 button7.position(20,270);button7.style('width','50px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp 8');
 button8.position(20,300);button8.style('width','50px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 button9 = createButton('dp 9');
 button9.position(20,330);button9.style('width','50px');
 button9.mouseClicked(button9Action);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,360);buttonD.style('width','90px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 const x = width/2; const y = height/2; const n = height/10;
 let sw1 = height/200; let sw2 = height/100; let sw3= height/50;
 let kleur1 = 'hsla(132, 90%, 97%, 0.5)';
 let kleur2 = 'hsla(358, 98%, 50%, 0.5)';
 let kleur3 = 'hsla(193, 90%, 23%, 0.5)';
 vorm[0] = new U(n, 8, x-1.5*n, y-1.5*n, 0, color(35,229,81,50), sw1,color(kleur1));
 vorm[1] = new U(n, 2, x+1.5*n, y-1.5*n, 0, color(35,176,229,50),sw2,color(kleur2));
 vorm[2] = new U(n, 2, x-1.5*n, y+1.5*n,180, color(35,176,229,50),sw3,color(kleur3));
 vorm[3] = new U(n, 8, x+1.5*n, y+1.5*n,180, color(35,229,81,50), sw1,color(kleur1));
 vorm[4] = new T(n, 0, x-3*n,   y,   90, color(200,255,0,50), sw2,color(kleur2));
 vorm[5] = new T(n, 0, x+3*n,   y,  -90, color(200,255,0,50), sw3,color(kleur3));
 vorm[6] = new X(n, 0, x,     y-2*n, 0, color(229,162,35,50),sw1,color(kleur2));
 vorm[7] = new X(n, 0, x,     y+2*n, 0, color(229,162,35,50),sw2,color(kleur3));
}
 
function draw() {
 clear()
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].display()}
 if (key == 's') { }
 else
{
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]);vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]);vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
 vorm[4].xLiRe();     vorm[5].xReLi();
 vorm[6].yUpDown();    vorm[7].yDownUp();
 }
}
 
function windowResized() {
 centerCanvas();
}
 
function buttonRAction(){setup()}
function button0Action()
{vorm[0].d=8; vorm[1].d=1;vorm[2].d=1;vorm[3].d=8;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
function button1Action()
{vorm[0].d=7; vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=7;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
function button2Action()
{vorm[0].d=6; vorm[1].d=3;vorm[2].d=3;vorm[3].d=6;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
function button3Action()
{vorm[0].d=4; vorm[1].d=5;vorm[2].d=5;vorm[3].d=4;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
function button4Action()
{vorm[0].d=5; vorm[1].d=4;vorm[2].d=4;vorm[3].d=5;vorm[4].d=0;
 vorm[5].d=0; vorm[6].d=0;vorm[7].d=0;}
function button5Action()
{vorm[0].d=8; vorm[1].d=1;vorm[2].d=1;vorm[3].d=8;vorm[4].d=1;
 vorm[5].d=2; vorm[6].d=3;vorm[7].d=2;}
function button6Action()
{vorm[0].d=4; vorm[1].d=5;vorm[2].d=5;vorm[3].d=4;vorm[4].d=7;
 vorm[5].d=7; vorm[6].d=7;vorm[7].d=2;}
function button7Action()
{vorm[0].d=3; vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=3;vorm[4].d=4;
 vorm[5].d=4; vorm[6].d=4;vorm[7].d=2;}
function button8Action()
{vorm[0].d=5;vorm[1].d=0;vorm[2].d=0;vorm[3].d=5;vorm[4].d=2;
 vorm[5].d= 2; vorm[6].d=2;vorm[7].d=7;}
function button9Action()
{vorm[0].d=8;vorm[1].d=2;vorm[2].d=2;vorm[3].d=8;vorm[4].d=4;
 vorm[5].d= 4; vorm[6].d=4;vorm[7].d=2;}
function buttonDAction(){save('pentominos_U_T_X.png');}