Animatie met pentomino "U", "T" en "X"                      terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "U""T""X",   en de superclass   "Vormen"

Bekijk de  "U" , "T" en "X" animatie

met de toetsen 1 t/m 6 veranderen de draaipunten, met toets "s" stopt en met iedere andere toets start de animatie

 

 

Vormen [] vorm; 
 int dp1 =0; 
 int dp2 =0; 
 
void setup() { 
 
 size(780, 560); 
// fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new U(n, 8-dp1, x-1.5*n, y-1.5*n, 0, color(#23E551, 50)); 
 vorm[1] = new U(n, 1+dp1, x+1.5*n, y-1.5*n, 0, color(#23B0E5, 50)); 
 vorm[2] = new U(n, 1+dp1, x-1.5*n, y+1.5*n,180, color(#23B0E5, 50)); 
 vorm[3] = new U(n, 8-dp1, x+1.5*n, y+1.5*n,180, color(#23E551, 50)); 
 vorm[4] = new T(n, dp2, x-3*n,   y,    90, color(200, 255, 0, 50)); 
 vorm[5] = new T(n, dp2, x+3*n,   y,   -90, color(200, 255, 0, 50)); 
 vorm[6] = new X(n, dp2, x,     y-2*n,  0, color(#E5A223, 50)); 
 vorm[7] = new X(n, dp2, x,     y+2*n,  0, color(#E5A223, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  if (key == 's') {    
    
 }     
  else  
 {  
 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 vorm[4].xLiRe(); 
 vorm[5].xReLi(); 
 vorm[6].yUpDown(); 
 vorm[7].yDownUp(); 
} 
 
} 
void keyPressed() { 
  
 if (key == '1') { 
  dp1 = 0; dp2 = 0;  
  setup(); 
 }   
  
 if (key == '2') {     
  dp1 = 2; dp2 = 4;  
  setup();   
 } 
  
 if (key == '3') {     
  dp1 = 6; dp2 = 0;  
  setup();   
 } 
  if (key == '4') {     
  dp1 = 4; dp2 = 0;  
  setup();   
 }  
  if (key == '5') {     
  dp1 = 7; dp2 = 0;  
  setup();   
 }  
  
  if (key == '6') {     
  dp1 = 1; dp2 = 2;  
  setup();   
 }  
}