Animatie met pentomino "U", "F" en achthoeken                      terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "U""F" , achthoek  "Vhoek_na4",   en de superclass   "Vormen"

Bekijk de  "U" , "F" achthoeken animatie

 

 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/12; 
 vorm = new Vormen[10]; 
 vorm[0] = new Vhoek_na4(n*2, 0, x-3.5*n, y+n/2, 0, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[1] = new Vhoek_na4(n*2, 0, x+3.5*n, y+n/2, 0, color(142, 247, 166, 50));  
 vorm[2] = new U(n, 1, x-4*n, y, -90, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[3] = new U(n, 8, x-3*n, y, 90, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm[4] = new U(n, 1, x+3*n, y, -90, color(0, 0, 255, 50));  
 vorm[5] = new U(n, 8, x+4*n, y, 90, color(0, 100, 0, 50));  
 vorm[6] = new F(n,0, 7, x-4*n, y+n, 0, color(200, 255, 0, 50));  
 vorm[7] = new F(n,1, 4, x-3*n, y+n, 0, color(200, 0, 0, 50));  
 vorm[8] = new F(n,0, 7, x+3*n, y+n, 0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[9] = new F(n,1, 4, x+4*n, y+n, 0, color(0, 100, 0, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
  for (int i = 0; i < 10; i++)  
 {  
 vorm[i].display();   
 }  
  if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {  
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); 
} 
}