animatie met pentomino's  "T"  en "Y" in p5.js.                              terug naar de inleiding
Toets "s" stopt de rotaties de overige toetsen starten de rotaties

                                                                      "T" en "Y" pentomino's in fullscreen

de schets maakt gebruik van objecten van de p5.js classes "T" en "Y" en de superclass "Vormen"
 

vorm = [];
 let x; let y; let n; lijnau = true;
 let blend = false; let rond = false; let kleurzh = false;
function setup() {
 button0 = createButton('reset');
 button0.position(20,30);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('(2,3)');
 button1.position(20,60);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('(3,2)');
 button2.position(20,90);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('(1,2)');
 button3.position(20,120);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('(2,1)');
 button4.position(20,150);button4.style('width','70px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('(1,1)');
 button5.position(20,180);button5.style('width','70px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button7 = createButton('dp 1');
 button7.position(100,30);button7.style('width','70px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp 2');
 button8.position(100,60);button8.style('width','70px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 button9 = createButton('dp 3');
 button9.position(100,90);button9.style('width','70px');
 button9.mouseClicked(button9Action);
 button10 = createButton('dp 4');
 button10.position(100,120);button10.style('width','70px');
 button10.mouseClicked(button10Action);
 button12 = createButton('dp 5');
 button12.position(100,150);button12.style('width','70px');
 button12.mouseClicked(button12Action);
 button11 = createButton('dp 6');
 button11.position(100,180);button11.style('width','70px');
 button11.mouseClicked(button11Action);
 buttonKZH =createButton('kleur hard/zacht');
 buttonKZH.position(20,210); buttonKZH.style('width','140px');
 buttonKZH.mouseClicked(buttonKZHAction);
 buttonRAU = createButton('rond aan/uit');
 buttonRAU.position(20,240); buttonRAU.style('width','100px')
 buttonRAU.mouseClicked(buttonRAUAction);
 buttonLAU= createButton('lijn aan/uit');
 buttonLAU.position(20,270);buttonLAU.style('width','100px');
 buttonLAU.mouseClicked(buttonLAUAction);
 buttonBM = createButton('Blendmode');
 buttonBM.position(20,300);buttonBM.style('width','100px');
 buttonBM.mouseClicked(buttonBMAction);
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,330);buttonD.style('width','100px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 x = width/2; y = height/2; n = height/13;
 let sw = height/500; let alfa = 50; let kleur = 0;
 vorm[0] = new T(n,  8,x-3*n, y-2*n,  0,color(255,255,0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[1] = new Y(n, 1, 5,x-3*n, y-2*n, 180,color(255, 0, 0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[2] = new T(n,  1,x+3*n, y-2*n,  0,color(0, 0, 255,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[3] = new Y(n, 0, 4,x+3*n, y-2*n, 180,color(0, 255, 0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[4] = new Y(n, 0, 4,x-3*n, y+2*n,  0,color(0, 255, 0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[5] = new T(n,  1,x-3*n, y+2*n, 180,color(0, 0, 255,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[6] = new T(n,  8,x+3*n, y+2*n, 180,color(255,255,0,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[7] = new Y(n, 1, 5,x+3*n, y+2*n,  0,color(255, 0, 0,alfa),sw,color(kleur));
}
 
function draw() {
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 if (blend) {blendMode(DIFFERENCE)}
 else {blendMode(BLEND)};
 for (let i = 0; i < 8; i++)
 {
  vorm[i].display();
 }
 if (key == 's' || key == 'S') {
 }
  else
 {
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); vorm[1].dpRotRe(vorm[1]);
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[3].dpRotLi(vorm[3]);
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);1
 }
}
 
function windowResized() {
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
 
function button0Action(){setup();}
function button1Action()
 {vorm[0].x=x-2*n;vorm[1].x=x-2*n;vorm[2].x=x+2*n;vorm[3].x=x+2*n;
 vorm[4].x=x-2*n;vorm[5].x=x-2*n;vorm[6].x=x+2*n;vorm[7].x=x+2*n;
 vorm[0].y=y-3*n;vorm[1].y=y-3*n;vorm[2].y=y-3*n;vorm[3].y=y-3*n;
 vorm[4].y=y+3*n;vorm[5].y=y+3*n;vorm[6].y=y+3*n;vorm[7].y=y+3*n;}
function button2Action()
 {vorm[0].x=x-3*n;vorm[1].x=x-3*n;vorm[2].x=x+3*n;vorm[3].x=x+3*n;
 vorm[4].x=x-3*n;vorm[5].x=x-3*n;vorm[6].x=x+3*n;vorm[7].x=x+3*n;
 vorm[0].y=y-2*n;vorm[1].y=y-2*n;vorm[2].y=y-2*n;vorm[3].y=y-2*n;
 vorm[4].y=y+2*n;vorm[5].y=y+2*n;vorm[6].y=y+2*n;vorm[7].y=y+2*n;}
function button3Action()
 {vorm[0].x=x-1*n;vorm[1].x=x-1*n;vorm[2].x=x+1*n;vorm[3].x=x+1*n;
 vorm[4].x=x-1*n;vorm[5].x=x-1*n;vorm[6].x=x+1*n;vorm[7].x=x+1*n;
 vorm[0].y=y-2*n;vorm[1].y=y-2*n;vorm[2].y=y-2*n;vorm[3].y=y-2*n;
 vorm[4].y=y+2*n;vorm[5].y=y+2*n;vorm[6].y=y+2*n;vorm[7].y=y+2*n;}
function button4Action()
 {vorm[0].x=x-2*n;vorm[1].x=x-2*n;vorm[2].x=x+2*n;vorm[3].x=x+2*n;
 vorm[4].x=x-2*n;vorm[5].x=x-2*n;vorm[6].x=x+2*n;vorm[7].x=x+2*n;
 vorm[0].y=y-1*n;vorm[1].y=y-1*n;vorm[2].y=y-1*n;vorm[3].y=y-1*n;
 vorm[4].y=y+1*n;vorm[5].y=y+1*n;vorm[6].y=y+1*n;vorm[7].y=y+1*n;}
function button5Action()
 {vorm[0].x=x-1*n;vorm[1].x=x-1*n;vorm[2].x=x+1*n;vorm[3].x=x+1*n;
 vorm[4].x=x-1*n;vorm[5].x=x-1*n;vorm[6].x=x+1*n;vorm[7].x=x+1*n;
 vorm[0].y=y-1*n;vorm[1].y=y-1*n;vorm[2].y=y-1*n;vorm[3].y=y-1*n;
 vorm[4].y=y+1*n;vorm[5].y=y+1*n;vorm[6].y=y+1*n;vorm[7].y=y+1*n;}
function button7Action()
 {vorm[0].d=7;vorm[1].d=4;vorm[2].d=2;vorm[3].d=5;
 vorm[4].d=5;vorm[5].d=2;vorm[6].d=7;vorm[7].d=4;}
function button8Action()
 {vorm[0].d=6;vorm[1].d=3;vorm[2].d=3;vorm[3].d=6;
 vorm[4].d=6;vorm[5].d=3;vorm[6].d=6;vorm[7].d=3;}
function button9Action()
 {vorm[0].d=5;vorm[1].d=2;vorm[2].d=4;vorm[3].d=7;
 vorm[4].d=7;vorm[5].d=4;vorm[6].d=5;vorm[7].d=2;}
function button10Action()
 {vorm[0].d=4;vorm[1].d=1;vorm[2].d=5;vorm[3].d=8;
 vorm[4].d=8;vorm[5].d=5;vorm[6].d=4;vorm[7].d=1;}
function button11Action()
 {vorm[0].d=5;vorm[1].d=8;vorm[2].d=4;vorm[3].d=1;
 vorm[4].d=4;vorm[5].d=1;vorm[6].d=8;vorm[7].d=5;}
function button12Action()
 {vorm[0].d=4;vorm[1].d=7;vorm[2].d=5;vorm[3].d=2;
 vorm[4].d=2;vorm[5].d=5;vorm[6].d=4;vorm[7].d=7;}
 
function buttonRAUAction(){if (rond) {strokeJoin(MITER); rond = false;}
else {strokeJoin(ROUND);rond = true};} //rondingen aan /uit
 
function buttonKZHAction() //lijnkleur zacht hard
 {if (kleurzh) {for (let i = 0; i< 8; i++) {
  vorm[i].c = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100);
  vorm[i].sc = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),100);
  vorm[i].sw = n*0.7;}kleurzh = false}
  else {for (let i = 0; i< 8; i++){
  vorm[i].c = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200);
  vorm[i].sc = color(random(0,200),random(0,255),random(0,255),200);
  vorm[i].sw = n*0.7;} kleurzh = true;}}
function buttonLAUAction() //lijn aan/uit
 {if (lijnau) {for(let i = 0; i<8; i++){vorm[i].sw = 0;}lijnau = false;}
 else {for(let i = 0; i<8; i++){vorm[i].sc=color(0);vorm[i].sw = height/500}lijnau = true}}
function buttonLZAction() {
  for(let i = 0; i<8; i++) { vorm[i].sc = color(0); vorm[i].sw = height/500}}
function buttonBMAction()
 {if(blend){blend=false;} else {blend=true;}}
function buttonDAction(){save('pentomino_T_Y.png');}