Animatie met pentomino "T", "X" en "Drieh_nh"                      terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objecten van de classes    "T""X"  , "Drieh_nh" en de superclass   "Vormen"

Bekijk de   "T" , "X" en "Drieh_nh animatie

met de toetsen 1 t/m 7 veranderen de draaipunten, met toets "s" stopt en met iedere andere toets start de animatie

 

 

Vormen[] vorm = new Vormen[12]; 
 int dpDrieh = 0; 
 int dpX = 0; 
 int dpT = 0; 
void setup() { 
 size(800, 800); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/15; 
 vorm[0] = new T(n, 6-dpT, x-2*n, y-2*n, 0,  color(#E06A82, 50)); 
 vorm[1] = new T(n, 3+dpT, x+2*n, y-2*n, 0,  color(#22ED23, 50)); 
 vorm[2] = new T(n, 6-dpT, x+2*n, y+2*n, 180, color(#E06A82, 50)); 
 vorm[3] = new T(n, 3+dpT, x-2*n, y+2*n, 180, color(#22ED23, 50)); 
  
 vorm[4] = new X(n, 9-dpX, x-2*n, y-2*n, 0, color(0, 100, 0, 50)); 
 vorm[5] = new X(n, 4-dpX, x+2*n, y-2*n, 0, color(#6A85E0, 50)); 
 vorm[6] = new X(n, 3+dpX, x+2*n, y+2*n, 0, color(0, 100, 0, 50)); 
 vorm[7] = new X(n, 10-dpX,x-2*n, y+2*n, 0, color(#6A85E0, 50)); 
  
 vorm[8] = new Drieh_nh(4*n, 2*n, dpDrieh, x,   y-4*n, 0,color(#1AE8C4, 100)); 
 vorm[9] = new Drieh_nh(4*n, 2*n, dpDrieh, x+4*n, y,   90,color(#E8B81A, 100)); 
 vorm[10] = new Drieh_nh(4*n,2*n, dpDrieh, x,   y+4*n,180,color(#1AE8C4, 100)); 
 vorm[11] = new Drieh_nh(4*n,2*n, dpDrieh, x-4*n, y,  -90,color(#E8B81A, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 strokeWeight(2); 
 for (int i =0; i < 4; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
  
  
  for (int i =4; i < 8; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
  
   for (int i =8; i < 12; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }   
  
  if (key == 's') {    
     
 }     
  else   
 {   
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
  
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotRe(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
  
 vorm[11].xLiRe(); 
 vorm[9].xReLi(); 
 vorm[8].yUpDown(); 
 vorm[10].yDownUp(); 
 } 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == '1') {   
  dpDrieh = 2; dpX = 1; dpT = 3; 
  setup(); 
 } 
  
 if (key == '2') {     
  dpDrieh = 2; dpX = 3; dpT = -1; 
  setup(); 
 } 
  
  if (key == '3') {     
  dpDrieh = 4; dpX = 4; dpT = 2; 
  setup(); 
 } 
  
 if (key == '4') {     
  dpDrieh = 0; dpX = 5; dpT = 3; 
  setup(); 
 } 
  
 if (key == '5') {     
  dpDrieh = 0; dpX = -1; dpT = 4; 
  setup(); 
 } 
  
 if (key == '6') {     
  dpDrieh = 4; dpX = -2; dpT = -2; 
  setup(); 
 } 
  
 if (key == '7') {     
  dpDrieh = 0; dpX = 0; dpT = 0; 
  setup(); 
 } 
}