pentomino chaos               terug naar de inleiding 

Bekijk de animatie     "pentomino chaos"        de schets maakt gebruik objecten van de class "Pentos" en de superclass "Vormen"

 

 

Vormen [] vorm;  
 
void setup() { 
size(780,560); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/20; 
 vorm = new Vormen[15];  
 vorm[0] = new Pentos(n*2,2,'u',x-12*n,y-7*n, 90, color(#2112FF,100));  
 vorm[1] = new Pentos(n,2,'t',x-8*n,  y-n,  0, color(0,255,0,100));  
 vorm[2] = new Pentos(n,1,'z',x-5*n,  y-4*n, 0, color(255,0,0,100));  
 vorm[3] = new Pentos(n,0,'z',x+2*n,  y-3*n, 0, color(#12FF1F,100));  
 vorm[4] = new Pentos(n,1,'y',x+6*n,  y-6*n, 90, color(#FF12C8,100));  
 vorm[5] = new Pentos(n,2,'l',x-4*n,  y,   0, color(0,100));  
 vorm[6] = new Pentos(n,2,'u',x-n,   y+n,  0, color(#15D8E8,150));     
 vorm[7] = new Pentos(n,0,'w',x+7*n,  y+n,  0, color(#15D8E8,150));  
 vorm[8] = new Pentos(n*2,2,'x',x-11*n,y+5*n, 0, color(#E815DA,150));  
 vorm[9] = new Pentos(n,1,'p',x-3*n,  y+4*n,-90, color(255,0,0,100));  
 vorm[10]= new Pentos(n,1,'f',x+3*n,  y+4*n, 0, color(#E3FF12,100));  
 vorm[11]= new Pentos(n,0,'w',x-7*n,  y+8*n, 0, color(#12FFFD,150));  
 vorm[12]= new Pentos(n*2,0,'n',x-n,  y+8*n, 0, color(#12FFFD,150));  
 vorm[13]= new Pentos(n,2,'t',x+2*n,  y+8*n, 0, color(#2FFA03,150)); 
 vorm[14]= new Pentos(n,2,'v',x+6*n,  y+4*n, 0, color(#E3FF12,150)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
   
 for (int i = 0; i< 15; i++) 
 {  
 vorm[i].display();  
 } 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[0].yUp(); vorm[0].xRe(); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); vorm[1].yDown();vorm[1].xLi(); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); vorm[2].yUp(); vorm[2].xRe();  
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); vorm[3].yDown();vorm[3].xLi(); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); vorm[4].yUp(); vorm[4].xRe(); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); vorm[5].yDown();vorm[5].xLi();  
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[6].yUp(); vorm[6].xRe(); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); vorm[7].yDown();vorm[7].xLi(); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); vorm[8].yUp(); vorm[8].xRe(); 
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); vorm[9].yDown();vorm[9].xLi(); 
 vorm[10].dpRotRe(vorm[10]); vorm[10].yUp(); vorm[10].xRe();  
 vorm[11].dpRotLi(vorm[11]); vorm[11].yDown();vorm[11].xLi(); 
 vorm[12].dpRotRe(vorm[12]); vorm[12].yUp(); vorm[12].xRe(); 
 vorm[13].dpRotRe(vorm[13]); vorm[13].yDown();vorm[13].xLi(); 
 vorm[14].dpRotRe(vorm[14]); vorm[14].yUp(); vorm[14].xRe();  
} 
 
void keyPressed() {      
  if (key == 's') {     
  noLoop();     
 }         
  if (key == 'r') {       
  loop();     
 }     
}