Animatie met pentomino "N", "Z" en parallellogrammen                      terug naar de inleiding

 

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "N""Z""Paral",   en de superclass   "Vormen"

Bekijk de  "N" , "Z" parallellogrammen animatie

 

 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(1000, 600); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/12; 
 float l = n; 
 float h = n; 
 vorm = new Vormen[10]; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 1, 5, x,  y,  0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral(h, l, 0, 3, x,  y,  0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Paral(h,2*l, 0, 1, x-3*n,y, -90, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Paral(h,2*l, 1, 7, x+3*n,y, 90, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Paral(h,3*l, 1, 7, x-n, y-n,90, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Paral(h,3*l, 0, 5, x+n,y-n, 90, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[6] = new N(n, 1, 6, x-n, y-n, 0, color(200, 200, 0, 50)); 
 vorm[7] = new N(n, 0, 3, x+n, y-n, 0, color(200, 200, 0, 50)); 
 vorm[8] = new Z(n,0, 3,  x-3*n,y, -180, color(0, 100, 200, 50)); 
 vorm[9] = new Z(n,1, 6,  x+3*n,y,  180, color(0, 100, 200, 50)); 
 } 
  
void draw() {  
 background(#E6FBFF);  
 for (int i = 0; i < 10; i++) 
 { 
 vorm[i].display();  
  
 } 
 if (key == 's') {   
    
 }    
  else  
 {  
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
  vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);  
  vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
  vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);   
  vorm[5].dpRotRe(vorm[5]);  
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]);  
  vorm[7].dpRotLi(vorm[7]);  
  vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);   
  vorm[9].dpRotLi(vorm[9]);  
  }  
}