zeshoeken 1 t/m 6 in hun draaipunten

 

 

zeshoeken 1 t/m 8 in hun draaipunten

 

 

 

 

de vier roterende zeshoeken
zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zeshoek ster

 
header Vhoek n6
 
zeshoek "Vhoek_n6"         bekijk de 4  roterende zeshoeken             terug naar de inleiding         naar het voorbeeld       animatie met negen zeshoeken
 
De zeshoek bestaat uit 6 gelijkzijdige driehoeken met zijde n.       ga naar de site met de formules
De binnenhoek is 120 graden. De zeshoek staat bij  30 graden rotatie op een hoekpunt.
De lijn van vlak naar vlak  of diameter van de binnencirkel   = 2*hn = 2*sqrt(3*n*n/4); = n*sqrt(3);   (sqrt(3); wordt ook wel de theodorus constante genoemd)
De lijn  van hoek naar hoek met twee tussenhoeken is de diameter van de buitencirkel  = 2*n
 
 

class Vhoek_n6 extends Vormen { 
Vhoek_n6(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_;  
 x = x_;  
 y = y_;  
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(-n/2,hn); vertex(-n,0);   vertex(-n/2,-hn);  
       vertex(n/2,-hn); vertex(n,0);    vertex(n/2,hn);}  
 if (d == 1) {vertex(0,0);   vertex(-n/2,-hn); vertex(0,-2*hn);  
       vertex(n,-2*hn); vertex(3*n/2,-hn); vertex(n,0);}  
 if (d == 2) {vertex(n/2,hn);  vertex(0,0);    vertex(n/2,-hn);  
       vertex(3*n/2,-hn);vertex(2*n,0);   vertex(3*n/2,hn);}  
 if (d == 3) {vertex(0,2*hn);  vertex(-n/2,hn);  vertex(0,0);  
       vertex(n,0);   vertex(3*n/2,hn); vertex(n,2*hn);} 
 if (d == 4) {vertex(-n,2*hn); vertex(-3*n/2,hn); vertex(-n,0);  
       vertex(0,0);   vertex(n/2,hn);  vertex(0,2*hn);} 
 if (d == 5) {vertex(-3*n/2,hn);vertex(-2*n ,0);  vertex(-3*n/2,-hn);  
       vertex(-n/2,-hn); vertex(0,0);    vertex(-n/2,hn);}  
 if (d == 6) {vertex(-n,0);   vertex(-3*n/2,-hn);vertex(-n,-2*hn);  
       vertex(0,-2*hn); vertex(n/2,-hn);  vertex(0,0);} 
 if (d == 7) {vertex(-n/2,0);  vertex(-n,-hn);  vertex(-n/2,-2*hn);  
       vertex(n/2,-2*hn);vertex(n,-hn);   vertex(n/2,0);} 
 if (d == 8) {vertex(-n/2,2*hn);vertex(-n,hn);   vertex(-n/2,0);  
       vertex(n/2,0);  vertex(n,hn);   vertex(n/2,2*hn);}  
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
} 

 
schets met 4 roterende zeshoeken
 
 
 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/7; 
 float hn = sqrt(3*n*n/4); 
 vorm = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n, 6, x-n/2, y-hn, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n, 1, x+n/2, y-hn, 0, color(0, 200, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n, 4, x-n/2, y+hn, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, 3, x+n/2, y+hn, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n, 8, x, y+hn, 0, color(100, 255, 0, 50)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n, 7, x, y-hn, 0, color(255, 100, 0, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
} 
 
void keyPressed() {    
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }   
    
  if (key == 'r') {     
  loop();    
 }    
}
 

zeshoek ster

De schets maakt gebruik van objecten van de classes  "Vhoek_n6" , "Drieh_nh" , "Ellips"   en de superclass "Vormen"

 

Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
 
void setup() { 
 size(780, 780); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/3; 
 
 vorm0 = new Vhoek_n6(n, 0, x, y, 30,            color(255, 255, 0, 50)); 
 vorm1 = new Drieh_nh(n*sqrt(3), 1.5*n, 6, x, y+n/2, 0,   color(255, 0, 0, 50)); 
 vorm2 = new Drieh_nh(n*sqrt(3), 1.5*n, 6, x, y-n/2, 180,  color(200, 0, 100, 50)); 
 vorm3 = new Ellips (n*sqrt(3)/2, n*sqrt(3)/2 ,0, x, y, 0, color(255, 0)); 
 vorm4 = new Ellips (n, n ,0, x, y, 0,           color(255, 0)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
  
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
}