zevenster, driehoek in dp 3

zevenster, driehoeken in dp 3

 

driehoeken in dp 0

driehoeken in dp 0

 

driehoeken in dp 6

 

driehoeken in dp 6

 

 

 

 

 

                                                      

 

Schets met zes driehoeken in zevenhoek                 terug naar de inleiding

Bekijk de   zes driehoeken in de zevenhoek

De schets maakt gebruik van objecten van de zevenhoek class  "Vhoek_n7" ,  en objecten van de driehoek class   "Drieh_nh"  en  de superclass  Vormen

Met toetsen 1 t/m 6  en toets 0 verander je de draaipunten, met de "s" toets stopt en met de "r" toets start de animatie

Voor draaipunten 3, 0 en 6 is het rotatiepatroon symetrisch

Berekening van de rotatiehoek van de driehoeken:  128.57 - 180 = 51.43 ,  2 x 51.43 = 102.86 en 3 x 51,43 = 154.29
Zie voor de x,y postie van het draaipunt van de driehoeken   d == 0  in de "Vhoek_n7" class  (line 31 en 32)

De driehoek, vorm[4], in de top van de zevenhoek is uitgeschakeld door de grootte 0 te maken

 
 

Vormen [] vorm; 
int dp = 3; 
void setup() {  
 size(780, 560);  
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/6; 
 float ri = n/(2*tan(PI/7));  // straal van de binnencirkel  
 float ro = n/(2*sin(PI/7));  //straal van de buitencirkel 
 float h = (ri+ro); 
 float sd = 2*n*cos(PI/7);     // sd (short diagonal) lijn met een tussenhoek 
 float ld = n/(2*sin(HALF_PI/7)); // ld = lange diagonaal lijn met twee tussenhoeken 
 float sdt = sqrt(n*n-(sd*sd)/4); // sdt is de loodlijn van de sd lijn naar de top 
 float ldb = sqrt((3*n*n-ld*ld)/4+ld*n/2); //ldb is de lijn van de ld lijn naar de basis  
  
 vorm  = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n7(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 50)); 
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, h, dp, x-n/2, y+ri,   -154.29, color(245,195,15,50)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, h, dp, x-ld/2, y+(ri-ldb),-102.86, color(57,240,245,50));  
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, h, dp, x-sd/2, y-(ro-sdt), -51.43, color(82,247,108,50));   
 vorm[4] = new Drieh_nh(0, 0, dp, x,   y-ro,      0, color(255,0,0,50));  
 vorm[5] = new Drieh_nh(n, h, dp, x+sd/2, y-(ro-sdt), 51.43, color(82,247,108,50)); 
 vorm[6] = new Drieh_nh(n, h, dp, x+ld/2, y+(ri-ldb), 102.86, color(57,240,245,50));  
 vorm[7] = new Drieh_nh(n, h, dp, x+n/2, y+ri,    154.29, color(245,195,15,50));   
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 for (int i = 0; i < 8 
 ; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
   vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
   vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
   vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
   vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 //  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
   vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
   vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
   vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
  
 if (key == '1') {      
   dp = 1; 
   loop(); 
   setup();    
 }     
 if (key == '2') {  
   dp = 2;  
   loop(); 
   setup();    
}  
 if (key == '3') {      
   dp = 3;  
   loop(); 
   setup();    
}  
 if (key == '4') {      
   dp = 4; 
   loop(); 
   setup();  
} 
 if (key == '5') {      
   dp = 5; 
   loop(); 
   setup();  
}    
 if (key == '6') {      
   dp = 6; 
   loop(); 
   setup();  
 } 
 if (key == '0') {      
   dp = 0; 
   loop(); 
   setup();  
 } 
}