roterende gouden driehoeken rond een vijfhoek

De schets maakt gebruik van objecten van de classes     "Drieh_nh"   ,  "Vhoek_n5"  en objectmethodes van de superclass  ¬®Vormen¬®.

Bekijk de  10 roterende gouden driehoeken rond een vijfhoek

 

Vormen vorm0;  
Vormen vorm1_1; 
Vormen vorm1_2; 
 
Vormen vorm2_1; 
Vormen vorm2_2; 
 
Vormen vorm3_1; 
Vormen vorm3_2;  
 
Vormen vorm4_1; 
Vormen vorm4_2; 
 
Vormen vorm5_1; 
Vormen vorm5_2; 
 
void setup() {   
 size(780, 560);  
 // fullScreen(); 
 float x = width/2;   
 float y = height/2;   
 float n = height/4;  
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de straal van de binnencirkel van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de straal van de buitencirkel van de vijfhoek 
 float nphi= ((1+sqrt(5))/2)*n; //nphi is de lijn van hoek naar hoek van de vijfhoek 
 float phi= (1+sqrt(5))/2;   //phi wordt gebruikt in bl  
 float bl = rl/(2*phi);     //bl is de lijn van het middelpunt naar de nphi li 
  
 float h2 = sqrt(n*n-nphi*nphi/4); 
 vorm0 = new Vhoek_n5(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm1_1 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x-n/2,  y+rk, -144, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm1_2 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x-n/2,  y+rk, -144, color(200, 0, 50, 100)); 
  
 vorm2_1 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x-nphi/2, y-bl, -72, color(20, 200, 50, 100)); 
 vorm2_2 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x-nphi/2, y-bl, -72, color(20, 200, 50, 100)); 
  
 vorm3_1 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x,    y-rl,  0, color(20, 20, 200, 100)); 
 vorm3_2 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x,    y-rl,  0, color(20, 20, 200, 100)); 
  
 vorm4_1 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x+nphi/2, y-bl, 72,  color(20, 200, 50, 100)); 
 vorm4_2 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x+nphi/2, y-bl, 72,  color(20, 200, 50, 100)); 
  
 vorm5_1 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x+n/2,  y+rk, 144, color(200, 0, 50, 100)); 
 vorm5_2 = new Drieh_nh(nphi, h2, 3, x+n/2,  y+rk, 144, color(200, 0, 50, 100));  
}   
void draw() {   
 background(#E6FBFF);  
 //assenstelsel   
 stroke(255, 0, 0);   
 line (width/2, 0, width/2, height);   
 line(0, height/2, width, height/2);   
 stroke(0);    
 vorm0.display();   
 vorm1_1.display(); 
 vorm1_2.display(); 
  
 vorm2_1.display(); 
 vorm2_2.display(); 
  
 vorm3_1.display(); 
 vorm3_2.display(); 
  
 vorm4_1.display(); 
 vorm4_2.display(); 
  
 vorm5_1.display(); 
 vorm5_2.display(); 
   
 vorm1_1.dpRotLi(vorm1_1); 
 vorm1_2.dpRotRe(vorm1_2); 
  
 vorm2_1.dpRotRe(vorm2_1);  
 vorm2_2.dpRotLi(vorm2_2); 
  
 vorm3_1.dpRotRe(vorm3_1);  
 vorm3_2.dpRotLi(vorm3_2); 
  
 vorm4_1.dpRotLi(vorm4_1); 
 vorm4_2.dpRotRe(vorm4_2); 
  
 vorm5_1.dpRotRe(vorm5_1); 
 vorm5_2.dpRotLi(vorm5_2); 
 
}  
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}