acht pijlen rond achthoek
 
de schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass "Vormen" en de objecten van de classes "Vhoek_n8" en "Vlieger"
De korte diameter van de vlieger c is float c = sqrt(a*a/2+a*n+n*n);  dit is de lijn tussen een hoek van de achthoek
 
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(780, 560);  
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 float c = sqrt(a*a/2+a*n+n*n); 
 vorm = new Vormen[9]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n8(n, 0, x, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 3, x-n/2, y-(n+a)/2, 22, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 3, x+(n+a)/2, y-n/2, 112, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 3, x+n/2, y+(n+a)/2, 202.5, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[4] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 3, x-(n+a)/2, y+n/2, -67.5, color(0, 255, 100, 100)); 
 vorm[5] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 1, x-n/2, y-(n+a)/2, -22, color(255, 0, 255, 100)); 
 vorm[6] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 1, x+(n+a)/2, y-n/2, 68, color(0, 255, 255, 100)); 
 vorm[7] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 1, x+n/2, y+(n+a)/2, -202.5, color(0, 255, 100, 100)); 
 vorm[8] = new Vlieger(c, 3*n, -a, 1, x-(n+a)/2, y+n/2, 248, color(0, 100, 255, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
} 
 
void keyPressed() {    
 if (key == 's') {    
  noLoop(); 
 }   
 
 if (key == 'r') {     
  loop(); 
 } 
}