header vhoek n5
 
Schets met vier vijfhoeken en vier gouden driehoeken
 
De schets maakt gebruik van objectmethodes van de superclass  "Vormen"  en de objecten van de subclasses  "Vhoek_n5" en "Drieh_nh"
 
De vijfhoeken ,vorm[6] en vorm[7], draaien in draaipunten 4 en 2 , met de "b" toets verander je de draaipunten in 1 en 5
met de "a" toets draaien ze weer in draaipunten 4 en 2
 
Zie ook de afbeelding van Het Pentagon
 
 
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2;  
 float y = height/2;  
 float n = height/4;  
 float rl = sqrt(50+10*sqrt(5))*n/10; //rl is de lange straal van de vijfhoek 
 float rk = sqrt(25+10*sqrt(5))*n/10; //rk is de korte straal van de vijfhoek 
 float h = (rl+rk);          //h is de lijn van vlak naar hoek 
 vorm = new Vormen[8]; 
 vorm[0] = new Drieh_nh(n, h, 1, x-n/2, y,-90, color(255, 255, 0, 100));  
 vorm[1] = new Drieh_nh(n, h, 5, x+n/2, y, 90, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y,  0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Drieh_nh(n, h, 6, x, y, -180, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y,  0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n5(n, 6,  x, y, 180, color(0, 0, 255, 50));  
 vorm[6] = new Vhoek_n5(n, 4, x-n/2, y, -90, color(200, 0, 0, 50)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n5(n, 2, x+n/2, y,  90, color(200, 0, 0, 50)); 
}  
 
void draw() {  
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 //assenstelsel  
 stroke(255, 0, 0);  
 line (width/2, 0, width/2, height);  
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
  
 for (int i = 0; i < 8; i ++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }   
 if (key == 'r') { 
  loop(); 
 } 
 if (key == 'a') { 
   vorm[6].d = 4; 
   vorm[7].d = 2; 
 } 
 if (key == 'b') { 
  vorm[6].d = 5; 
  vorm[7].d = 1; 
 } 
}