schets met 6 zevenhoeken              terug naar de inleiding                        ga naar de animatie
 
de schets maakt gebruik van objecten van de class "Vhoek_n7"  en de superclass "Vormen"
 
 

Vormen vorm0; 
Vormen vorm1; 
Vormen vorm2; 
Vormen vorm3; 
Vormen vorm4; 
Vormen vorm5;
void setup() { 
 size(780, 560); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2;
 
float n = height/8; 
 float ri = n/(2*tan(PI/7)); // straal van de binnencirkel 
 vorm0 = new Vhoek_n7(n, 0, x-ri, y, -90, color(255, 255, 0, 50)); 
 vorm1 = new Vhoek_n7(n, 0, x+ri, y, 90, color(255,100, 0, 50)); 
 vorm2 = new Vhoek_n7(n, 4, x, y+n, 0, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm3 = new Vhoek_n7(n, 4, x, y-n, 180, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm4 = new Vhoek_n7(n, 4, x, y+n, 0, color(194, 216, 60, 50)); 
 vorm5 = new Vhoek_n7(n, 4, x, y-n, 180, color(255, 0, 200, 50)); 
} 

 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
 vorm5.display(); 

 
vorm2.dpRotRe(vorm2); 
 vorm3.dpRotLi(vorm3); 
 vorm4.dpRotLi(vorm4); 
 vorm5.dpRotRe(vorm5); 
} 

void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
}