zeshoek02       zeshoek05                                       

 

Schets met roterende zeshoeken                

Bekijk de roterende zeshoeken

De schets maakt gebruik van de classes Vhoek_n6,   en  de superclass  Vormen

 

Vormen [] vorm; 
 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 vorm = new Vormen[9]; 
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n*2, 0, x, y, 30, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n, 2, x, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n, 2, x, y, 0, color(0, 200, 255, 100)); 
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n, 5, x, y, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, 5, x, y, 0, color(0, 0, 255, 100)); 
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n*2, 2, x, y, -90, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n*2, 2, x, y, 90, color(0, 0, 255, 50)); 
 vorm[7] = new Vhoek_n6(n*2, 5, x, y, -90, color(0, 255, 0, 50)); 
 vorm[8] = new Vhoek_n6(n*2, 5, x, y, 90, color(0, 200, 255, 50)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
  
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
 vorm[i].display(); 
 } 
  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotLi(vorm[7]); 
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]);  
} 
 
void keyPressed() {     
  if (key == 's') {    
  noLoop();    
 }    
     
  if (key == 'r') {      
  loop();    
 }    
}