hoek: 270, dp: 8, 8, 8 en 8hoek:  270,  dp:  8, 8, 8 en 8

 

hoek: 270, dp: 0, 0, 3 en 0

hoek: 270,  dp: 0, 0, 3 en 0

 

hoek: 0, dp: 5, 0, 5 en 5

hoek:  330,  dp:  5, 0, 5 en 5

 

hoek: 0, dp: 5, 4, 5, 3

hoek: 0, dp: 5, 4, 5, 3

 

hoek: 300, dp: 5, 4, 5 en 3

hoek: 300, dp: 5, 4, 5 en 3

 

hoek: 150, dp: 1, 2, 0 en 7

hoek: 150, dp: 1, 2, 0 en 7

 

hoek: 150, dp: 6, 1, 7 en 2

hoek: 150, dp: 6, 1, 7 en 2

 

Schets met acht  zeshoeken die een zeshoek vormen.                terug naar de inleiding
met de "s" toets stoppen de rotaties met iedere overige toets starten de rotaties
 

                                                                    acht zeshoeken die een zeshoek vormen in fullscreen

schets in p5.js

de schets maakt gebruik van de p5.js classes   "Vhoek_n6"  , "Text" en de superclass "Vormen"

 
let vorm = []; let tekst1; let tekst2; let sider;
let dp1 = 8, dp2 = 8, dp3 = 8, dp4 = 8; let hoek = 0;
 
function setup() {
 button0 = createButton('dp 8');
 button0.position(20,40);button0.style('width','70px');
 button0.mouseClicked(button0Action);
 button1 = createButton('dp 7');
 button1.position(110,40);button1.style('width','70px');
 button1.mouseClicked(button1Action);
 button2 = createButton('dp 6');
 button2.position(20,80);button2.style('width','70px');
 button2.mouseClicked(button2Action);
 button3 = createButton('dp 5');
 button3.position(110,80);button3.style('width','70px');
 button3.mouseClicked(button3Action);
 button4 = createButton('dp 4');
 button4.position(20,120);button4.style('width','70px');
 button4.mouseClicked(button4Action);
 button5 = createButton('dp 3');
 button5.position(110,120);button5.style('width','70px');
 button5.mouseClicked(button5Action);
 button6 = createButton('dp 2');
 button6.position(20,160);button6.style('width','70px');
 button6.mouseClicked(button6Action);
 button7 = createButton('dp 1');
 button7.position(110,160);button7.style('width','70px');
 button7.mouseClicked(button7Action);
 button8 = createButton('dp');
 button8.position(20,200);button8.style('width','70px');
 button8.mouseClicked(button8Action);
 button9= createButton('dp');
 button9.position(110,200);button9.style('width','70px');
 button9.mouseClicked(button9Action);
 buttonR= createButton('random dp');
 buttonR.position(20,240);buttonR.style('width','120px');
 buttonR.mouseClicked(buttonRAction);
 buttonH = createButton('hoek 30 gr stappen');
 buttonH.position(20,280);buttonH.style('width','150px');
 buttonH.mouseClicked(buttonHAction);
 slider = createSlider(10, 200, 50, 2);
 slider.position(20, 310);
 slider.style('width', '80px');
 buttonD = createButton('downloaden');
 buttonD.position(20,340);buttonD.style('width','110px');
 buttonD.mouseClicked(buttonDAction);
 
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 const x = width/2; const y = height/2; const n = height/7;
 const hn = sqrt(3*n*n/4);
 const alfa = 50; const sw = n/100;const swt = n/500; const kleur = 0;
 vorm[0] = new Vhoek_n6(n,dp1,x-hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)),
             60+hoek, color(211,237,67, alfa),sw,color(kleur));
 vorm[1] = new Vhoek_n6(n,dp2,x+hn*sin(radians(60)),y+hn*cos(radians(60)),
             -60-hoek, color(67,179,237,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[2] = new Vhoek_n6(n,dp3,x-hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),
             120-hoek, color(255,0,255,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[3] = new Vhoek_n6(n,dp4,x+hn*sin(radians(60)),y-hn*cos(radians(60)),
            -120+hoek,color(255,255,0,alfa),sw,color(kleur));
 
 vorm[4] = new Vhoek_n6(n, dp1, x, y-hn,180-hoek,color(128,203,43,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[5] = new Vhoek_n6(n, dp2, x, y+hn,-hoek,  color(240,208,46,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[6] = new Vhoek_n6(n, dp3, x, y-hn,180+hoek,color(46,196,240,alfa),sw,color(kleur));
 vorm[7] = new Vhoek_n6(n, dp4, x, y+hn,+hoek,  color(236,67,73,alfa),sw,color(kleur));
 tekst1 = new Text("" , 18, 1, 40, 20,0,color(0),swt,color(kleur));
 tekst2 = new Text("" , 18, 1, 180,20,0,color(0),swt,color(kleur));
}
 
function draw() {
 //background('#E6FBFF');
 clear();
 background('rgba(255,255,255, 0)');
 tekst1.text = ("dp: "+dp1+" , "+dp2+" , "+dp3+" en "+dp4);
 tekst2.text = ("hoek = " + vorm[7].hoek + " graden");
 tekst1.display();
 tekst2.display();
 alfa();
 
 for (let i = 0; i < 8; i++)
 {
 vorm[i].display();
 }
  if (key == 's' || key == 'S') {
 
 }
  else
 {
  vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); vorm[1].dpRotLi(vorm[1]);
  vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); vorm[3].dpRotRe(vorm[3]);
  vorm[4].dpRotLi(vorm[4]); vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);
  vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);
 }
}
 
function windowResized() {
 resizeCanvas(windowWidth, windowHeight);
}
 
function button0Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 8;}
 dp1 = 8; dp2 = 8; dp3 = 8; dp4 = 8;}
function button1Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 7;}
 dp1 = 7; dp2 = 7; dp3 = 7; dp4 = 7;}
function button2Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 6;}
 dp1 = 6; dp2 = 6; dp3 = 6; dp4 = 6;}
function button3Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 5;}
 dp1 = 5; dp2 = 5; dp3 = 5; dp4 = 5;}
function button4Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 4;}
 dp1 = 4; dp2 = 4; dp3 = 4; dp4 = 4;}
function button5Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 3;}
 dp1 = 3; dp2 = 3; dp3 = 3; dp4 = 3;}
function button6Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 2;}
 dp1 = 2; dp2 = 2; dp3 = 2; dp4 = 2;}
function button7Action()
 {for (let i = 0; i < 8; i++){vorm[i].d = 1;}
 dp1 = 1; dp2 = 1; dp3 = 1; dp4 = 1;}
function button8Action()
 {vorm[0].d = 7; vorm[1].d = 4; vorm[2].d = 3; vorm[3].d = 4;
 vorm[4].d = 7; vorm[5].d = 4; vorm[6].d = 3; vorm[7].d = 4;
 dp1 = 7; dp2 = 4; dp3 = 3; dp4 = 4;}
function button9Action()
 {vorm[0].d = 7; vorm[1].d = 8; vorm[2].d = 7; vorm[3].d = 8;
 vorm[4].d = 7; vorm[5].d = 8; vorm[6].d = 7; vorm[7].d = 8;
 dp1 = 7; dp2 = 8; dp3 = 7; dp4 = 8;}2
 
function buttonRAction()
  { dp1 = int(random(0,8)); vorm[0].d = dp1; vorm[4].d = dp1;
   dp2 = int(random(0,8)); vorm[1].d = dp2; vorm[5].d = dp2;
   dp3 = int(random(0,8)); vorm[2].d = dp3; vorm[6].d = dp3;
   dp4 = int(random(0,8)); vorm[3].d = dp4; vorm[7].d = dp4;}
 
function buttonHAction()
  {hoek = hoek + 30; if (hoek == 360) {hoek = 0;}
  vorm[0].hoek = 60+hoek; vorm[1].hoek=-60-hoek; vorm[2].hoek=120-hoek;
  vorm[3].hoek=-120+hoek; vorm[4].hoek=180-hoek; vorm[5].hoek = -hoek;
  vorm[6].hoek= 180+hoek; vorm[7].hoek = hoek;}
 
function alfa(){let sliderAlfa = slider.value();
 vorm[0].c = color(211,237,67,sliderAlfa);
 vorm[1].c = color(67,179,237,sliderAlfa);
 vorm[2].c = color(255,0,255, sliderAlfa);
 vorm[3].c = color(255,255,0, sliderAlfa);
 vorm[4].c = color(128,203,43,sliderAlfa);
 vorm[5].c = color(240,208,46,sliderAlfa);
 vorm[6].c = color(46,196,240,sliderAlfa);
 vorm[7].c = color(236,67,73, sliderAlfa);}
 
function buttonDAction(){save('acht_zeshoeken.png');}
 

 

hoek: 30, dp: 6, 4, 0, 1hoek: 30, dp: 6, 4, 0, 1

 

hoek: 330, dp: 2, 5 ,0, 6hoek: 330, dp: 2, 5 ,0, 6

 

hoek: 180, dp 4, 4, 4 en 4hoek: 180, dp 4, 4, 4 en 4

 

hoek:330, dp 4, 4, 4 en 4hoek:330, dp 4, 4, 4 en 4

 hoek_ 330, dp: 8, 8, 8 en 8

 hoek_ 330, dp: 8, 8, 8 en 8

 

hoek: 330, dp: 4, 6, 7, 2

hoek: 330, dp: 4, 6, 7, 2