Schets met acht  parallellogrammen  rond zeshoek                 terug naar de inleiding

Bekijk de   acht parallellogrammen rond de zeshoek

De schets maakt gebruik van de classes  "Vhoek_n2a4" ,   "Paral"  en  de superclass  Vormen

 

//animatie met 8 parallellogrammen met hoogten = n en lengte = 2n 
Vormen[] vorm = new Vormen[9];  
void setup() {   
 size(780, 560); 
 float x = width/2;   
 float y = height/2;   
 float n = height/6; 
 float h = n; 
 float l = 2*n; 
 vorm[0] = new Paral(h, l, 0, 5, x-n/2, y-n, 90, color(255, 255, 0, 100));   
 vorm[1] = new Paral(h, l, 1, 3, x+n/2, y-n, -90, color(255, 255, 0, 100));   
 vorm[2] = new Paral(h, l, 1, 7, x-1.5*n, y, 0, color(0, 255, 0, 100));  
 vorm[3] = new Paral(h, l, 0, 1, x+1.5*n, y, 0, color(0, 100, 255, 100));  
 vorm[4] = new Paral(h, l, 0, 5, x-1.5*n,  y, 0, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Paral(h, l, 1, 3, x+1.5*n,  y, 0, color(0, 100, 255, 100));  
 vorm[6] = new Paral(h, l, 1, 3, x-n/2, y+n, 90, color(245, 177, 67, 100));   
 vorm[7] = new Paral(h, l, 0, 1, x+n/2, y+n, 90, color(245, 177, 67, 100));  
 vorm[8] = new Vhoek_n2a4(n, 0, x, y, 0, color(100, 200, 0, 50)); 
}   
   
void draw() {   
background(#E6FBFF); 
  
 for (int i = 0; i < 9; i++) 
 { 
  vorm[i].display();   
 } 
 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]);  
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]);   
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]);   
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]);   
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]);  
 vorm[8].dpRotRe(vorm[8]); 
}   
   
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
 noLoop();   
 }   
 if (key == 'r') {   
 loop();   
 }   
}