threejs

Three.js

Three.js is een javascript framework om 3D animaties te maken en middels WebGL (Web Graphic Library) te renderen
Three.js is in 2010 ontwikkeld door Ricardo Cabello

Enkele animaties op de server     spiegelbal   WebVR animaties    tempel            blokken

Ga naar de website van Three.js voor de documentatie en de voorbeelden

Hier de code. Een animatie met 4 standaardvormen. Ga naar de animatie    Met de muis en pijltjestoetsen kan je de animatie roteren en in x, y en z richting verplaatsen.
 
 

 <!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
  <head> 
    <title>Een animatie met 4 standaardvormen</title> 
    <meta charset="utf-8"7gt 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"> 
    <style> 
      body { 
        margin: 0px; 
        background-color: #000000; 
        overflow: hidden; 
      } 
    </style> 
  </head>  
    <body> 
 
    <script src="build/three.js"></script> 
    <script src="js/controls/OrbitControls.js"js></script> 
 
    <script> 
   // objecten declareren, zonder dit werkt het script ook. 
      var camera,   scene,      renderer; 
      var kubus,   kubusMaterial,  kubusMesh; 
      var bol,    bolMaterial,   bolMesh; 
      var vloer,   vloerMaterial,  vloerMesh; 
      var torus,   torusMaterial,  torusMesh; 
      var puntLight, gloabalLight,   controls; 
 
      init(); 
      animate(); 
      control(); 
 
      function init() { 
 
      //scene creeren, met background de achtergrondkleur instellen 
        scene = new THREE.Scene(); 
        scene.background = new THREE.Color( 0x3BBAEA ) 
        // camera creeren en initialiseren fof (vertical field of view) = 70 in graden 
        // window.innerWidth / window.innerHeight is de aspect ratio van het canvas (breedte/hoogte) 
        // near clipping plane = 1 en far clipping plane = 10. dit zijn de gebieden waar binnen de camera werkt 
        camera = new THREE.PerspectiveCamera(70, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 10); 
        camera.position.set(0,0,3);  //constructor = x, y, z. De camera staat in het centrum en 3 plaatsen vooruit. (= in z richting) 
        //De vormen staan op een lijn 
 
        //kubus initialiseren. Hier zonder argumenten, dan worden de default waarden gebruikt 
        kubus = new THREE.BoxGeometry(); 
        //MeshPhongMaterial wordt gebruikt voor weerkaatsende oppervlakten 
        kubusMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { wireframe: false, shininess: 300, color: 0x00ff00} ); 
        kubusMesh = new THREE.Mesh( kubus, kubusMaterial ); 
        kubusMesh.position.set(3, 0,0);    // de kubus staat 3 plaatsen naar rechts 
        kubusMesh.castShadow = true;      // De vormen zenden schaduw die door de vloer wordt ontvangen 
        scene.add( kubusMesh );        //Als laatste de kubus met de kleur aan de scene toevoegen 
 
       //bol initialiseren 
        bol = new THREE.SphereGeometry( 1, 32, 32 ); 
        bolMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0xff0000, wireframe: false,} ); 
        bolMesh = new THREE.Mesh( bol, bolMaterial ); 
        bolMesh.position.set(0,0,0);       // De bol staat in het midden van het canvas 
        bolMesh.castShadow = true; 
        scene.add( bolMesh ); 
 
        //torusknoop 
        torus = new THREE.TorusKnotGeometry(0.5,0.1,64,10,2,3); 
        torusMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0x00ff00, wireframe: false , shininess: 400, specular: 0x222222} ); 
        torusMesh = new THREE.Mesh( torus, torusMaterial ); 
        torusMesh.position.set(-3,0,0);    // De torusknoop staat 3 plaatsen naar links 
        torusMesh.castShadow = true; 
        scene.add( torusMesh ); 
 
        //vloer initaliseren 
        vloer = new THREE.PlaneGeometry(10,2.5,1,1); 
        vloerMaterial = new THREE.MeshPhongMaterial( { color: 0xffffff, wireframe: false, side: THREE.DoubleSide} ); 
        vloerMesh = new THREE.Mesh(vloer, vloerMaterial); 
        vloerMesh.position.set(0, -1, 0)    // De vloer staat een plaats naar beneden. 
        vloerMesh.rotation.x = Math.PI / 2;  // Met deze code draait de vloer 90 graden en staat dan horizontaal 
        vloerMesh.receiveShadow = true;    // De vloer ontvangt de schaduw 
        scene.add( vloerMesh); 
 
        //Lichtbronnen. Zonder AmbientLight zijn de niet belichte delen erg donker 
        //en is de schaduw zwart 
        globalLight = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.4); 
        scene.add(globalLight); 
 
        puntLight = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 1); 
        puntLight.position.set(-3, 10, 0); 
        puntLight.castShadow = true; //De lichtbron moet ook schaduw uitzenden 
        scene.add(puntLight); 
 
        renderer = new THREE.WebGLRenderer( { antialias: true } ); 
        renderer.setPixelRatio( window.devicePixelRatio ); 
        renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight); 
        //coderegel toevoegen om de schaduw te renderen 
        renderer.shadowMap.enabled = true; 
 
        document.body.appendChild( renderer.domElement ); 
 
        window.addEventListener( 'resize', onWindowResize, false ); 
      } 
 
      function onWindowResize() { 
        camera.aspect = window.innerWidth / window.innerHeight; 
        camera.updateProjectionMatrix(); 
        renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight ); 
      } 
 
      function control() 
     { 
       controls = new THREE.OrbitControls( camera, renderer.domElement ); 
       //Je kan met de li muisknop de rotatie beinvloeden en met de re muisknop de vorm in x y en z richting verslepen 
       controls.keys =  // De vorm met de pijltoetsen verplaatsen 
       { 
         LEFT: 37,   // left arrow 
         UP: 38,    // up arrow 
         RIGHT: 39,   // right arrow 
         BOTTOM: 40   // down arrow 
       } 
      } 
 
      function animate() { 
        requestAnimationFrame( animate ); 
        kubusMesh.rotation.x += 0.01; 
        kubusMesh.rotation.y += 0.01; 
        torusMesh.rotation.x -= 0.01; 
        torusMesh.rotation.y -= 0.01; 
        renderer.render( scene, camera ); 
      } 
    </script> 
  </body> 
</html>