li en re spiraal met de
driehoeken als achtergrond
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r = 3
 

 
 
 
 
 
 

 

 

gouden spiraal.  "Spiraal_8gdt_gk"              terug naar de inleiding

Spiraal_8gdt_gk is een spiraal van 8 bogen, van ieder 108 graden, samengesteld  met 8 gnomons  die  zijn ontstaan door 9 gouden driehoeken.

"8gdt" dwz een gouden spiraal  samengesteld uit 8 gnomon driehoeken. De top van de grootste driehoek is het draaipunt van de spiraal.
"gk"    dwz van groot naar klein, zie argument 4
 

De top en tevens draaipunt van de spiraal staat in het (0,0) punt

De argumenten van de constructor

1) "n" = de straal  van de eerste boog (boog van 108 graden in gnomon "n"),  2) "sw" = dikte van de lijnen,  3) "lr" = 0 spiraal naar links, "lr" = 1 spiraal naar rechts

4) "r" = aantal bogen (max 8), van groot naar klein, dus voor "r" = 1 is de grootste boog zichtbaar.

5) en 6) x, y positie van de het beginpunt van de spiraal in het punt (0,0), dit is ook het draaipunt,  7) hoek,  8) kleur van de lijnen van de spiraal

 

class Spiraal_8gdt_gk extends Vormen { 
 Spiraal_8gdt_gk(float n_, float sw_, int lr_, int r_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) {  
  super();  
  n = n_; sw = sw_; lr = lr_; 
  x = x_;  y = y_;  
  hoek = hoek_; c1 = c1_; r = r_;  
 }  
  
 void display() {  
  stroke(c1);  
  noFill(); 
  strokeWeight(sw);  
  pushMatrix();  
  translate(x, y);  
  rotate(radians(hoek));   
  float phi= (1+sqrt(5))/2; float nphi = n*phi;  
  float h1 = nphi*sin(radians(72)); float a = nphi-nphi/phi;   
  float ax1 = (nphi-a)*cos(radians(72)); float ay1 = (nphi-a)*sin(radians(72));  
  float b = n-n/phi; float ay2 = ay1+b*sin(radians(36));   
  float c = a-a/phi; float bx1 = c*cos(radians(36)); 
  float by1 = ay2+c*sin(radians(36));    
  float d = b-b/phi; float e = c-c/phi; float f = d-d/phi; float h = f-f/phi; 
  float ex1 = c-(e-f*cos(radians(72))); float ey1 = ay2+f*sin(radians(72));   
  float fx1 = (c-e)+f*cos(radians(36)); float fy1 = ay2+f*sin(radians(36));  
  float gx1 = (c-e)+(f-h)*cos(radians(36)); float gy1 = ay2+(f-h)*sin(radians(36)); 
  float g = e-e/phi; 
  //Gulden Gnomon (36,36,108) ontstaan door driehoek n (36,72,72) 
  if ((r==1 || r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(ax1,ay1, n*2 ,n*2, radians(144), radians(252));     
  if ((r==1 || r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8 ) && lr==1) 
   arc(-ax1,ay1, n*2,n*2, radians(288), radians(396));      
  if ((r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(0, ay2, a*2 ,a*2,radians(36), radians(144));       
  if ((r==2 || r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(0, ay2, a*2,a*2, radians(36) , radians(144));       
  if ((r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(bx1,by1, b*2 ,b*2, radians(288), radians(396));      
  if ((r==3 || r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(-bx1,by1, b*2,b*2, radians(144), radians(252));   
  if ((r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(c, ay2, c*2 ,c*2, radians(180), radians(288));      
  if ((r==4 || r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(-c,ay2, c*2 ,c*2, radians(252), radians(360));       
  if ((r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
    arc(c-e,ay2, d*2 ,d*2, radians(72), radians(180));     
  if ((r==5 || r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(-(c-e),ay2, d*2,d*2, radians(0), radians(108));          
  if ((r==6 || r==7 || r==8) && lr==0) 
   arc(ex1, ey1, e*2 ,e*2, radians(324), radians(432));    
  if ((r==6 || r==7 || r==8) && lr==1) 
   arc(-ex1,ey1, e*2,e*2, radians(108), radians(216));          
  if ((r==7 || r==8) && lr==0) 
    arc(fx1,fy1, f*2 ,f*2, radians(216), radians(324));   
  if ((r==7 || r==8) && lr==1) 
    arc(-fx1,fy1, f*2,f*2, radians(216), radians(324)); 
  if ((r==8) && lr==0) 
   arc(gx1,gy1, g*2 ,g*2, radians(108), radians(216));      
  if ((r==8) && lr==1) 
   arc(-gx1,gy1, g*2,g*2, radians(324), radians(432));    
  popMatrix(); 
  strokeWeight(1); 
 }  
 }