gouden spiralen

 gouden spiralen

 

tien driehoeken rond vijfhoek

 tien driehoeken rond vijfhoek

 

tien vliegers vormen een vijfhoektien  pijlen vormen een vijfhoek

Drieh rechth spiralen                                                            
 gouden vormen
 
Bovenstaande ,rode, spiralen zijn objecten van "Spiraal_8gr_gk" dus spiralen die zijn afgeleid van de gouden rechthoeken
De zwarte spiralen zijn objecten van "Spiraal_8gdt_gk" dus spiralen afgeleid van de gouden driehoeken.
De linker van de driehoek afgeleide, spiraal (lr = 0) is 108 graden gedraaid, de rechter, van de driehoek afgeleide spiraal, (lr = 1) is -108  graden gedraaid.
 
Een vorm is een gouden vorm als de zijden zich verhouden als n : n*phi waarin phi = 1+ sqrt(5)/2  
Er zijn 4 typen gouden vormen
 
gouden rechthoek twee zijden = n*phi   twee zijden = n                                                           
gouden driehoek schuine zijden = n*ph   basis = n  
gnomon driehoek schuine zijden = n   basis = n*phi  
vijfhoek zijden = n   lijn van hoek naar hoek = n*phi  

 

Classes voor het maken van schetsen met gouden vormen.

De classes maken, voor de bewegingsmethodes, gebruik van de   superclass "Vormen"

 

classes   voorbeelden    
rechthoeken "Rechth_9g_gk"   4 rechthoeken    
spiraal "Spiraal_8gr_gk"   8 spiralen afgeleid van rechthoeken   16 spiralen afgeleid van rechthoeken
    10 spiralen vormen een vijfhoek   zestien spiralen vormen een vierkant
driehoeken "Drieh_9g_kg"        
spiraal "Spiraal_8gd_kg"        
driehoek "Drieh_9gt_gk"   driehoeken en spiralen vormen vijfhoek    
spiraal "Spiraal_8gdt_gk"   8 roterende spiralen afgeleid van driehoeken    

 

voorbeelden van vormen met gouden verhoudingen

gebruikt zijn de classes  "Drieh_nh",   "Vlieger",   "Rechthoek",   en  "Vhoek_n5"

 

Driehoeken en rechthoeken rond vijfhoek   driehoeken rond vijfhoeken   tien driehoeken rond vijfhoek
zes vliegers rond vijfhoek   tien pijlen vormen een vijfhoek