header vlieger

9 vliegers h1 = n/2 h2 =n

 

9 vliegers met h1 = -n/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
draaipunten 0 t/m 8 met h1 = n/2 en h2 = n
 
Vlieger                      terug naar de inleiding              onder de class staan 2 voorbeelden                  zie ook het voorbeeld  acht pijlen rond achthoek
 
argumenten van de constructor
Met de eerste drie argumenten van de constructor bepaal je de grootte en vorm van de vlieger
1) "n" is de lengte van de korte diagonaal
2) "h1" is de lengte van de top naar de korte diagonaal
3) "h2" is de lengte van de kort diagonaal naar de punt van de vlieger. Dus de lange diagonaal is h1+h2.
4) draaipunt d,   5) x positie,  6) y positie,  7) hoek,  8) kleur
 
met h1 =  h2 = n/2 is de vlieger een vierkant
met h1 = negatief ontstaat een naar beneden gerichte pijl
met h2 = negatief ontstaat een naar boven gerichte pijl
met h1 = h2 = n ontstaat een ruit
met h1 = h2 = sqrt(3*n*n/4); ontstaat een ruit met zijden en korte diagonaal = n
 
Dus je kan met de "Vlieger" class vliegers, vierkanten, ruiten en pijlen maken.
 


class Vlieger extends Vormen { 
 
 Vlieger(float n_, float h1_, float h2_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  h1 = h1_; 
  h2 = h2_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; 
  d = d_; 
 } 
 
 void display() { 
  fill(c1); 
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek));  
  beginShape(); 
  if (d == 0) {vertex(0, h2);vertex(-n/2, 0);vertex(0, -h1);vertex(n/2, 0);}   
  if (d == 1) {vertex(0, 0);vertex(-n/2, -h2);vertex(0, -(h1+h2));vertex(n/2, -h2); } 
  if (d == 2) {vertex(n/4, h2/2); vertex(-n/4, -h2/2);vertex(n/4, -(h2/2+h1));vertex(3*n/4, -h2/2);} 
  if (d == 3) {vertex(n/2, h2);vertex(0, 0);vertex(n/2, -h1); vertex(n, 0);}    
  if (d == 4) {vertex(n/4, h2+h1/2);vertex(-n/4, h1/2);vertex(n/4, -h1/2);vertex(3*n/4, h1/2);}   
  if (d == 5) {vertex(0, h1+h2);vertex(-n/2, h1);vertex(0, 0);vertex(n/2, h1);}    
  if (d == 6) {vertex(-n/4, h1/2+h2);vertex(-3*n/4, h1/2);vertex(-n/4, -h1/2);vertex(n/4, h1/2);}   
  if (d == 7) {vertex(-n/2, h2);vertex(-n, 0);vertex(-n/2, -h1);vertex(0, 0);}   
  if (d == 8) {vertex(-n/4, h2/2);vertex(-3*n/4, -h2/2);vertex(-n/4, -(h2/2+h1));vertex(n/4, -h2/2);}     
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}

 
In deze schets worden, mbv de class "Vlieger" ,een pijl, (vorm 0) twee vierkanten met zijden 2*a (vormen 1 en 2) en vier vliegers (vormen 3 t/m6) geconstrueerd.
bekijk de draaien vormen      De schets maakt ook gebruik van de superclass ¨Vormen¨
 

Vormen [] vorm; 
void setup() { 
 // fullScreen(); 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/11; 
 vorm  = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Vlieger(4*n,-2*n, 6*n, 1, x,  y+3*n, 0, color(255,255,0,100)); 
 vorm[1] = new Vlieger(4*n, 2*n, 2*n, 1, x,  y-n,  0, color(255,0,0,100)); 
 vorm[2] = new Vlieger(4*n, 2*n, 2*n, 1, x,  y-n,  0, color(0,0,255,100)); 
 vorm[3] = new Vlieger(2*n, 2*n, 3*n, 7, x-n, y,   0, color(0,255,0,100)); 
 vorm[4] = new Vlieger(2*n, 2*n, 3*n, 3, x+n, y,   0, color(0,0,255,100)); 
 vorm[5] = new Vlieger(2*n, 2*n, 3*n, 5, x,  y,  90, color(255,0,200,100)); 
 vorm[6] = new Vlieger(2*n, 2*n, 3*n, 5, x,  y,  -90, color(200,0,50,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 7; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 }  
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
 vorm[4].dpRotLi(vorm[4]);  
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 vorm[6].dpRotRe(vorm[6]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
}
 
mbv de class "Vlieger"  worden vier pijlen geconstrueerd.
De pijlen draaien er vrolijk op los                       De schets maakt ook gebruik van de superclass ¨Vormen¨
 

enkele toetsfuncties

Met toetsen 1 t/m 3 verander je de draaipunten.
Met toets "s" stopt, en met toets "r" start de animatie.


Vormen [] vorm; 
int dp = 1; 
void setup() { 
 size(780, 560); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/4; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 vorm  = new Vormen[7]; 
 vorm[0] = new Vlieger(a, -a/2, 1.5*a, dp, x, y-n/2, 135, color(255,255,0,100)); 
 vorm[1] = new Vlieger(a, -a/2, 1.5*a, dp, x, y-n/2,-135, color(255,0,0,100)); 
 vorm[2] = new Vlieger(a, -a/2, 1.5*a, dp, x, y+n/2, 45, color(0,0,255,100)); 
 vorm[3] = new Vlieger(a, -a/2, 1.5*a, dp, x, y+n/2, -45, color(0,255,0,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 
 for (int i = 0; i < 4; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[0].dpRotRe(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotLi(vorm[1]); 
 vorm[2].dpRotLi(vorm[2]);  
 vorm[3].dpRotRe(vorm[3]); 
} 
 
void keyPressed() {   
 if (key == 's') {   
  noLoop(); 
 }  
 
 if (key == 'r') {    
  loop(); 
 } 
  
  if (key == '1') {      
   dp = 1; 
   setup();    
 }     
 if (key == '2') {  
   dp = 3;  
  setup();    
}  
 if (key == '3') {      
   dp = 5;  
  setup();    
}  
}