vierk n2 4 6 8

9 vierkanten 9 draaipunten
draaipunten: 2, 4, 6 en 8, rotatie 45 graden
 
vierk n1 3 5 7
9 vierkanten 9 draaipunten
draaipunten: 1, 3, 5 en 7, rotatie 45 graden
 
 
 
 
 
 
vierk n rot0
Vier vierkanten zonder draaipunt rotatie
Zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
vierk n rot1
De vierkanten met draaipunt rotatie
 
 
 
vierk n rot2
De vierkanten met draaipunt rotatie
 
 
vierk n rot3
 
 
 
vierk n rot4

Header vierk n

de 9 draaipunten

vierkant, "Vierkant"                    terug naar de inleiding
 
vierkant met zijden n.
 
Je kan vierkanten met andere zijde  maken door in Vierkant in de constructor n te vervangen door:           zie ook de voorbeelden

float a     = sqrt(2*n*n);   basis rechthoekige driehoek   Drieh_an                                                             
float b     = sqrt(5*n*n/4);   schuine zijde gelijkbenige driehoek   Drieh_nh    
float hn   = sqrt(3*n*n/4);   hoogte gelijkzijdige driehoek   Drieh_nh    
float hn   = sqrt(3*n*n/4);   hoogte trapezium   Trap_2nn  
float hna = sqrt(a*a-n*n/4);   hoogte gelijkbenige driehoek   Drieh_na    
 
Opm: Alle gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken worden samengesteld met de class:  "Drieh_nh"
 
 

class Vierkant extends Vormen { 
 
 Vierkant(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; 
  d = d_; 
 } 
 
 void display() { 
  fill(c1); 
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek));  
  beginShape();
  if (d == 0) {vertex(-n/2, n/2);vertex(-n/2, -n/2);vertex(n/2, -n/2);vertex(n/2, n/2);}   
  if (d == 1) {vertex(0, 0);  vertex(0, -n);  vertex(n, -n); vertex(n, 0); } 
  if (d == 2) {vertex(0, n/2); vertex(0, -n/2); vertex(n, -n/2);vertex(n, n/2);} 
  if (d == 3) {vertex(0, n);  vertex(0, 0);  vertex(n, 0);  vertex(n, n); }   
  if (d == 4) {vertex(-n/2, n);vertex(-n/2, 0); vertex(n/2, 0); vertex(n/2, n);}   
  if (d == 5) {vertex(-n, n); vertex(-n, 0);  vertex(0, 0);  vertex(0, n);}  
  if (d == 6) {vertex(-n, n/2);vertex(-n, -n/2);vertex(0, -n/2);vertex(0, n/2);}   
  if (d == 7) {vertex(-n, 0);  vertex(-n, -n);  vertex(0, -n);  vertex(0, 0);} 
  if (d == 8) {vertex(-n/2, 0); vertex(-n/2, -n); vertex(n/2, -n); vertex(n/2, 0);} 
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}

 
vier roterende vierkanten
Bekijk de roterende vierkanten op deze server
 
 

Vormen vierk0; 
Vormen vierk1; 
Vormen vierk2; 
Vormen vierk3; 
Vormen vierk4; 
 
void setup() { 
size(780,560); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/4;  
vierk0 = new Vierkant (n, 0, x,   y,   0, color(0,255,0, 100)); 
vierk1 = new Vierkant (n, 7, x-n/2, y-n/2, 0, color(255,255,0,100)); 
vierk2 = new Vierkant (n, 1, x+n/2, y-n/2, 0, color(255,0,0,100)); 
vierk3 = new Vierkant (n, 5, x-n/2, y+n/2, 0, color(0,0,255,100)); 
vierk4 = new Vierkant (n, 3, x+n/2, y+n/2, 0, color(122,200,100,100)); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0);  
 vierk0.display(); 
 vierk1.display(); 
 vierk2.display();  
 vierk3.display(); 
 vierk4.display(); 
  
 vierk1.dpRotLi(vierk1); 
 vierk2.dpRotRe(vierk2); 
 vierk3.dpRotRe(vierk3); 
 vierk4.dpRotLi(vierk4); 
} 
 
 void keyPressed() {  
  if (key == 's') {  
  noLoop();  
 } 
  
  if (key == 'r') {   
  loop();  
 }  
 }