vierk n vierk a

vierkanten rond driehoek_an
zie de schets voor de code
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vierk b vierk 2n
 vierkanten rond driehoek_2nb

 zie de schets voor de code

Header vierk a

 De 9 draaipunten

 

vierkant, "Vierk_a"                        terug naar de inleiding

vierkant met de zijden a    a = sqrt(2*n*n);
Je kan vierkant_a maken door in Vierk_n in de constructor n door a te vervangen.
Zie de schets met vierkanten rond Drieh_an.
De schets maakt gebruik van superclass "Vormen"  , de subclass  "Drieh_an"  en  "Vierk_n"
 
 

Vormen vierk1; 
Vormen vierk2; 
Vormen vierk3; 
Vormen driehan; 
 
void setup() { 
size(960,540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
 
float n = height/5; 
float a = sqrt(2*n*n); 
driehan = new Drieh_an(n, 5, x, y, 0, color(0,255,0, 100)); 
vierk1 = new Vierk_n (a, 5, x, y, 0, color(255,255,0,100)); 
vierk2 = new Vierk_n (n, 7, x-a,y, 45, color(255,0,0,100)); 
vierk3 = new Vierk_n (n, 1, x, y,-45, color(0,0,255,100)); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vierk1.display(); 
 vierk2.display(); 
 vierk3.display(); 
 driehan.display(); 
}
 
Vierkant_b met de zijden b = sqrt(5*n*n);   dit is de schuine zijde van de gelijkbenige driehoek Drieh_2nb
Je kan vierkant_b maken door in Vierk_n in de constructor n door b te vervangen.
Zie de schets met vierkanten rond Drieh_2nb.
 
De schets maakt gebruik van de superclass "Vormen"  en de subclass:  "Drieh_2nb"  en  "Vierk_n"
 
 

Vormen vierk1; 
Vormen vierk2; 
Vormen vierk3; 
Vormen drieh2nb; 
void setup() { 
size(960,540); 
float x = width/2; 
float y = height/2; 
float n = height/8; 
float b = sqrt(5*n*n); 
drieh2nb = new Drieh_2nb(n, 5, x, y, 0, color(0,255,0, 100)); 
vierk1 = new Vierk_n (b, 7, x-2*n, y, 26.58, color(255,255,0,100)); 
vierk2 = new Vierk_n (b, 1, x,y, -26.58, color(255,0,0,100)); 
vierk3 = new Vierk_n (n*2, 5, x, y,0, color(0,0,255,100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2,0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vierk1.display(); 
 vierk2.display(); 
 vierk3.display(); 
 drieh2nb.display(); 
}