Code van de superclass "Vormen".

Voor het toepassen van de draaienRe(); en draaienLi(); 
1) De code in draw(); tussen pushMatrix(); en popMatrix();  plaatsen.
2) De vormen in setup() in het (0,0) punt  plaatsen.
3) In draw(); mbv translate(x,y); de vormen in de gewenste positie plaatsen,  zie het voorbeeld bij   "Drieh_an"

 

class Vormen {  
 float n; int sw; float h1; float h2; char l; int lr; int d; int r; 
 float x; float y; float hoek; color c1; color c2; color c3; color c4; color c5;  
 //variabelen en constante van de methodes in de superclass  
 float s; 
 float ysnelhUp = 1; float ysnelhDown = 1;  
 float xsnelhRe = 1; float xsnelhLi = 1;  
 
 //De lege constructor  
 Vormen() { 
 }  
 
 //De lege display methode  
 void display() { 
 }  
 
 void dpRotRe(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek + 0.5;  
  if (obj.hoek >= 360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void dpRotLi(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek - 0.5;  
  if (obj.hoek <= -360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void draaienRe() { 
  s = s + 0.5; 
  rotate(radians(s)); 
  if (s > 360) s = 0; 
 } 
 
 void draaienLi() { 
  s = s - 0.5; 
  rotate(radians(s)); 
  if (s < -360) s = 0; 
 } 
 
 void yUp() {  
  y = y - ysnelhUp;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   ysnelhUp = ysnelhUp* -1; 
  } 
 }  
 void yDown() {  
  y = y + ysnelhDown;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   ysnelhDown = ysnelhDown* -1; 
  } 
 }  
 void xRe() {  
  x = x + xsnelhRe;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   xsnelhRe = xsnelhRe * -1; 
  } 
 }  
 
 void xLi() {  
  x = x - xsnelhLi;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   xsnelhLi = xsnelhLi * -1; 
  } 
 } 
}