Code van de superclass "Vormen".              terug naar de inleiding
 
 

class Vormen {  
 float n; float h1; float h2; int lr; int d; float x; float y; float hoek;  
 color c1; color c2; color c3; color c4; color c5;  
 
 //variabelen en constante van de methodes in de superclass  
 float s;  
 float snelhOpEnNeer = 1; float snelhHeenEnTerug = 1; 
 float xsnelh = 1; float ysnelh = 1; 
  
 //De lege constructor 
 Vormen() { 
 } 
 
 //De lege display methode 
 void display() { 
 }  
 
 void dpRotRe(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek + 0.5; 
 }  
 
 void dpRotLi(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek - 0.5; 
 }  
 
 void draaienRe() {  
  s = s + 0.5;  
  rotate(radians(s));  
  if (s > 360) s = 0; 
 }  
 
 void draaienLi() {  
  s = s - 0.5;  
  rotate(radians(s)); 
 } 
 
 void opEnNeer() {  
  y = y - snelhOpEnNeer;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   snelhOpEnNeer = snelhOpEnNeer* -1; 
  } 
 }  
 
 void neerEnOp() {  
  y = y + snelhOpEnNeer;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   snelhOpEnNeer = snelhOpEnNeer* -1; 
  } 
 }  
 void heenEnWeer() {  
  x = x + snelhHeenEnTerug;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
  } 
 }  
 
 void weerEnHeen() {  
  x = x - snelhHeenEnTerug;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1; 
  } 
 } 
 
 void snelhxy() {  
  x = x + xsnelh;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   xsnelh = xsnelh * -1; 
  }  
  y = y + ysnelh;  
  if ((y > height) || (y < 0)) {  
   ysnelh = ysnelh * -1; 
  } 
 } 
}