Code van de superclass "Vormen".
Voor het toepassen van de draaienRe(); en draaienLi(); 
1) De code in draw(); tussen pushMatrix(); en popMatrix();  plaatsen.
2) De vormen in setup() in het (0,0) punt  plaatsen.

3) In draw(); mbv translate(x,y); de vormen in de gewenste positie plaatsen,  zie het voorbeeld bij   "Drieh_an"

De dpAan() methode wordt gebruikt om de draaipunten van de vormen als rode puntjes zichtbaar te maken,  zie het voorbeeld in  "Drieh_nh_90"

 

class Vormen {  
 float n; int sw; float h; float l; float h1; float h2; char letter; int lr; int d; int r;  
 float x; float y; float hoek; color c1; color c2; color c3; color c4; color c5;  
 //variabelen en constante van de methodes in de superclass  
 float s;  
 float ysnelhUp = 1; float ysnelhDown = 1;  
 float xsnelhRe = 1; float xsnelhLi = 1;  
 
 //De lege constructor  
 Vormen() { 
 }  
 
 //De lege display methode  
 void display() { 
 }  
  
 void dpAan() { 
  pushMatrix();  
  translate(x, y); 
  stroke(255,0,0); 
  strokeWeight(n/5); 
  point(0,0); 
  strokeWeight(1); 
  stroke(0); 
  popMatrix(); 
 } 
 
 void dpRotRe(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek + 0.5;  
  if (obj.hoek >= 360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void dpRotLi(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek - 0.5;  
  if (obj.hoek <= -360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void dpRotReS(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek + 1.2;  
  if (obj.hoek >= 360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void dpRotLiS(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek - 1.2;  
  if (obj.hoek <= -360) obj.hoek= 0; 
 }  
 
 void draaienRe() {  
  s = s + 0.5;  
  rotate(radians(s));  
  if (s > 360) s = 0; 
 } 
 
 void draaienLi() {  
  s = s - 0.5;  
  rotate(radians(s)); 
  if (s < -360) s = 0; 
 } 
 
 void yUp() {  
  y = y - ysnelhUp;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   ysnelhUp = ysnelhUp* -1; 
  } 
 }  
 void yDown() {  
  y = y + ysnelhDown;  
  if ((y < 0) || (y > height)) {  
   ysnelhDown = ysnelhDown* -1; 
  } 
 }  
 void xRe() {  
  x = x + xsnelhRe;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   xsnelhRe = xsnelhRe * -1; 
  } 
 }  
 
 void xLi() {  
  x = x - xsnelhLi;  
  if ((x > width) || (x < 0)) {  
   xsnelhLi = xsnelhLi * -1; 
  } 
 } 
}