Code van de superclass "Vormen".
Voor het toepassen van de draaienRe(); en draaienLi(); 
1) De code in draw(); tussen pushMatrix(); en popMatrix();  plaatsen.
2) De vormen in setup() in het (0,0) punt  plaatsen.

3) In draw(); mbv translate(x,y); de vormen in de gewenste positie plaatsen,  zie het voorbeeld bij   "Drieh_an"

De dpAan() methode wordt gebruikt om de draaipunten van de vormen als rode puntjes zichtbaar te maken,  zie het voorbeeld in  "Drieh_nh_90"

Onder de supeclass "vormen: staat de class  "Ruitjes", een class om ruitjespapier toe te voegen

 

class Vormen {   
 float n; float sw; float h; float l; float h1; float h2; char letter; int lr; int d; int r;  
 float x; float y; float hoek; color c1; color c2; color c3; color c4; color c5; String text;   
 //variabelen en constante van de methodes in de superclass   
 float s;  
 float ysnelhUp = 1; float ysnelhDown = 1;   
 float xsnelhRe = 1; float xsnelhLi = 1;   
  
 //De lege constructor   
 Vormen() {  
 }   
  
 //De lege display methode   
 void display() {  
 }  
  
 void dpAan() { 
  pushMatrix();  
  translate(x, y);  
  stroke(255,0,0);  
  strokeWeight(n/5);  
  point(0,0);  
  strokeWeight(1);  
  stroke(0);  
  popMatrix();  
 } 
  
 void dpRotRe(Vormen obj) {   
  obj.hoek = obj.hoek + 0.5;   
  if (obj.hoek >= 360) obj.hoek= 0;  
 }   
  
 void dpRotLi(Vormen obj) {   
  obj.hoek = obj.hoek - 0.5;   
  if (obj.hoek <= -360) obj.hoek= 0;  
 }   
  
 void dpRotReS(Vormen obj) {   
  obj.hoek = obj.hoek + 1.2;   
  if (obj.hoek >= 360) obj.hoek= 0;  
 }   
  
 void dpRotLiS(Vormen obj) {   
  obj.hoek = obj.hoek - 1.2;   
  if (obj.hoek <= -360) obj.hoek= 0;  
 }   
  
 void draaienRe() {  
  s = s + 0.5;  
  rotate(radians(s));  
  if (s > 360) s = 0;  
 }  
  
 void draaienLi() {  
  s = s - 0.5;  
  rotate(radians(s));  
  if (s < -360) s = 0;  
 }  
  
 void yUpDown() {   
  y = y - ysnelhUp;   
  if ((y < 0) || (y > height)) {   
   ysnelhUp = ysnelhUp* -1;  
  }  
 }   
 void yDownUp() {   
  y = y + ysnelhDown;   
  if ((y < 0) || (y > height)) {   
   ysnelhDown = ysnelhDown* -1;  
  }  
 }   
 void xReLi() {   
  x = x - xsnelhRe;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   xsnelhRe = xsnelhRe * -1;  
  }  
 }   
  
 void xLiRe() {   
  x = x + xsnelhLi;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   xsnelhLi = xsnelhLi * -1;  
  }  
 }  
}
 
de class "Ruitjes"
 
 

class Ruitjes {  
 float y; 
 float x; 
 float n;  
  
 Ruitjes(float n_, float x_, float y_) {  
 x = x_; 
 y = y_; 
 n = n_;  
 }  
  
 void display() {  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0); 
 // horizontale lijntjes  
 for (float i = 0; i < height/2; i = i + n) {  
 line(0,height/2+i,width, height/2+i); //naar beneden 
 line(0,height/2-i,width, height/2-i); //naar boven 
 }  
  
 //verticale lijntjes  
 for (float i = 0; i < width/2; i = i + n) {  
 line(width/2+i,0, width/2+i,height); //naar rechts 
 line(width/2-i,0, width/2-i,height); //naar links 
 } 
  
 strokeWeight(2);  
 stroke(255, 0, 0);  
 //rode assenstelsel  
 line(0, height/2, width, height/2);  
 line(width/2, 0, width/2, height);  
 stroke(0); 
 strokeWeight(n/10); 
 //om de 5 vakjes een controle puntje plaatsen  
 for (int k = 0; k < height; k = k+5) {  
 point(x-k*n, y);  
 point(x+k*n, y);  
 point(x, y-k*n);  
 point(x, y+k*n);  
 }  
 strokeWeight(1);  
 stroke(0);  
 }  
}