Code van de superclass "Vormen".              terug naar de inleiding "tekenen met code"         
                                                                        
 
 

class Vormen {  
 float n; int sw;float h1; float h2; int lr; int d; int r; float x; float y; float hoek;  
 color c1; color c2; color c3; color c4; color c5;   
  
 //variabelen en constante van de methodes in de superclass   
 float s;  
 float snelhOpEnNeer = 1; float snelhHeenEnTerug = 1;  
 float xsnelh = 1; float ysnelh = 1;  
  
 //De lege constructor  
 Vormen() {  
 }  
  
 //De lege display methode  
 void display() {  
 }   
  
 void dpRotRe(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek + 0.5;  
 }   
  
 void dpRotLi(Vormen obj) {  
  obj.hoek = obj.hoek - 0.5;  
 } 
  
 void opEnNeer() {   
  y = y - snelhOpEnNeer;   
  if ((y < 0) || (y > height)) {   
   snelhOpEnNeer = snelhOpEnNeer* -1;  
  }  
 }  
  
 void neerEnOp() {   
  y = y + snelhOpEnNeer;   
  if ((y < 0) || (y > height)) {   
   snelhOpEnNeer = snelhOpEnNeer* -1;  
  }  
 }  
 void heenEnWeer() {   
  x = x + snelhHeenEnTerug;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1;  
  }  
 }  
  
 void weerEnHeen() {   
  x = x - snelhHeenEnTerug;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   snelhHeenEnTerug = snelhHeenEnTerug * -1;  
  }  
 }  
  
 void snelhxy() {   
  x = x + xsnelh;   
  if ((x > width) || (x < 0)) {   
   xsnelh = xsnelh * -1;  
  }   
  y = y + ysnelh;   
  if ((y > height) || (y < 0)) {   
   ysnelh = ysnelh * -1;  
  }  
 }  
}