recht 9 nx=nyDe 9 rechthoeken met nx = ny
 
 
 
rechth 2 6 nxx2 4 8 nyx2 rechthoeken 2 en 6 nx = 2*n
rechthoeken 4 en 8 ny = 2*n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schets

9 rechthoeken en 2 ellipsen.
Zie de schets voor de code
 
 
 
recht 9 ellips 2
 
 
 
 
recht 9 ellips 2 2
 
 header rechthoek
 
 
Rechthoek "Rechth"                                          terug naar de inleiding
 
Argumenten van de constructor: 1)  n, straal in x richting,  2) h1, straal in y richting,  3) d, draaipunt,  4)  x positie,  5)  y posititie,  6)  hoek,  7)  kleur
 
 

class Rechth extends Vormen { 
 Rechth(float n_, float h1_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
  super(); 
  n = n_;  
  h1 = h1_; 
  d = d_; 
  x = x_;  
  y = y_;    
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; 
 } 
 
 void display() { 
  fill(c1); 
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek)); 
  rectMode(CENTER); 
  beginShape();  
  { 
  if (d == 0) rect(0,  0, n*2, h1*2); 
  if (d == 1) rect(n,  h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 2) rect(n,  0, n*2, h1*2); 
  if (d == 3) rect(n,  h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 4) rect(0,  h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 5) rect(-n, h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 6) rect(-n,  0, n*2, h1*2); 
  if (d == 7) rect(-n, -h1, n*2, h1*2); 
  if (d == 8) rect(0, -h1, n*2, h1*2); 
  }     
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets met 9 rechthoeken en 2 ellipsen met:
objecten in een array
gebruik van a = sqrt(2*n*n); in de constructor.
gebruik van de draaipunt rotatie methode dpRotLi(); en dpRotRe();
De schets staat ook op open processing
De schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"   en de subclass:   "Ellips"  en  "Rechth"
 
bekijk de schets op deze server
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[12]; 
void setup() { 
fullScreen(); 
 // size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/10; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 vorm[0] = new Rechth(a*2, a*2, 0, x, y,45, color(#FF6464, 100)); 
 vorm[1] = new Rechth(n, n, 1, x, y,45, color(#7CFA53, 100)); 
 vorm[2] = new Rechth(n*2,n, 2, x, y, 0, color(#539AFA, 100)); 
 vorm[3] = new Rechth(n, n, 3, x, y,45, color(#53FACF, 100)); 
 vorm[4] = new Rechth(n, n*2,4, x, y, 0, color(#E18EE3, 100)); 
 vorm[5] = new Rechth(n, n, 5, x, y,45, color(#F5A33E, 100)); 
 vorm[6] = new Rechth(n*2,n, 6, x, y, 0, color(#E5F516, 100)); 
 vorm[7] = new Rechth(n, n, 7, x, y,45, color(#DE905C, 100)); 
 vorm[8] = new Rechth(n, n*2,8, x, y, 0, color(#FF8A40, 100)); 
 vorm[9] = new Ellips(n*2,a*2,1,x, y, 0, color(#53FA86, 100)); 
 vorm[10] = new Ellips(n*2,a*2,3,x, y, 0, color(#53FAC9, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
  
 for (int i= 0; i <11; i++) 
 { 
  vorm[i].display(); 
 } 
 vorm[9].dpRotLi(vorm[9]); 
 vorm[10].dpRotRe(vorm[10]); 
}
 
void keyPressed() {  
 if (key == 's') {  
  noLoop(); 
 }  
 if (key == 'r') {   
  loop(); 
 } 
}