3naRe 90 45 gr

9 parallellogrammen: 2 en 6 rotatie 90 graden
parallelogram 1 en 5 rotatie -45 graden
 
 
 3naRe 45 90 gr
9 parallellogrammen: 4 en 8 rotatie 90 graden
parallelogram 7 en 3 rotatie -45 graden
 

header paral3naRe

de 9 rotatiepunten

 

Parallellogram rechts, "Paral_3naRe"                          terug naar de inleiding

basis = 3n, schuinde zijde a = sqrt(2*n*n);

 

class Paral_3naRe extends Vormen { 

Paral_3naRe(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 beginShape(); 
 if (d == 0) {vertex(n, n/2); vertex(-2*n, n/2); vertex(-n, -n/2); vertex(2*n, -n/2);} 
 if (d == 1) {vertex(3*n, 0); vertex(0, 0); vertex(n, -n); vertex(4*n, -n);} 
 if (d == 2) {vertex(5*n/2, n/2);vertex(-n/2, n/2); vertex(n/2, -n/2); vertex(7*n/2, -n/2);} 
 if (d == 3) {vertex(2*n, n); vertex(-n, n); vertex(0, 0); vertex(3*n, 0);} 
 if (d == 4) {vertex(n/2, n); vertex(-5*n/2, n); vertex(-3*n/2, 0); vertex(3*n/2, 0);} 
 if (d == 5) {vertex(-n, n); vertex(-4*n, n); vertex(-3*n, 0); vertex(0, 0);} 
 if (d == 6) {vertex(-n/2, n/2); vertex(-7*n/2, n/2); vertex(-5*n/2, -n/2);vertex(n/2, -n/2);} 
 if (d == 7) {vertex(0, 0); vertex(-3*n, 0); vertex(-2*n, -n); vertex(n, -n);} 
 if (d == 8) {vertex(3*n/2, 0); vertex(-3*n/2, 0); vertex(-n/2, -n); vertex(5*n/2, -n);} 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
}