header paral na

 

parallellogrammen in dp 3 en 7, -45 gr rotatie
parallellogrammen in dp 4 en 8, 90 gr rotatie
 
 
 
 
parallellogrammen in dp 3 en 7, -45 gr rotatie
parallellogrammen in dp 4 en 8, 90 gr rotatie
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zie de schets voor de code
 
 
 

                         draaipunten 0 t/m 8 zijn ook de (0,0) punten

 

Parallellogram , "Paral_na"                           terug naar de inleiding

basis = n, schuine zijde a = sqrt(2*n*n);
het tweede argument "lr" in de constructor kan 0 of 1 zijn
parallellogram wijst naar links lr = 0.
parallellogram wijst naar rechts lr = 1.
 
 

class Paral_na extends Vormen { 
Paral_na(float n_, int lr_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_) { 
 super(); 
 n = n_; 
 lr = lr_; 
 x = x_; 
 y = y_; 
 hoek = hoek_; 
 c1 = c1_; 
 d = d_; 
 } 
void display() { 
 fill(c1); 
 // noStroke(); 
 pushMatrix(); 
 translate(x, y); 
 rotate(radians(hoek)); 
 beginShape(); 
 if (d == 0 && lr == 1) {vertex(0, n/2); vertex(-n, n/2); vertex(0, -n/2); vertex(n, -n/2);} 
 if (d == 0 && lr == 0) {vertex(n, n/2); vertex(0, n/2); vertex(-n, -n/2); vertex(0, -n/2);} 
 if (d == 1 && lr == 1) {vertex(n, 0); vertex(0, 0); vertex(n, -n); vertex(2*n, -n);} 
 if (d == 1 && lr == 0) {vertex(n, 0); vertex(0, 0); vertex(-n, -n); vertex(0, -n);} 
 if (d == 2 && lr == 1) {vertex(n/2, n/2); vertex(-n/2, n/2); vertex(n/2, -n/2); vertex(3*n/2, -n/2);} 
 if (d == 2 && lr == 0) {vertex(3*n/2, n/2);vertex(n/2, n/2); vertex(-n/2, -n/2); vertex(n/2, -n/2);} 
 if (d == 3 && lr == 1) {vertex(0, n); vertex(-n, n); vertex(0, 0); vertex(n, 0);} 
 if (d == 3 && lr == 0) {vertex(2*n, n); vertex(n, n); vertex(0, 0); vertex(n, 0);} 
 if (d == 4 && lr == 1) {vertex(-n/2, n); vertex(-3*n/2, n); vertex(-n/2, 0); vertex(n/2, 0);} 
 if (d == 4 && lr == 0) {vertex(3*n/2, n); vertex(n/2, n); vertex(-n/2, 0); vertex(n/2, 0);} 
 if (d == 5 && lr == 1) {vertex(-n, n); vertex(-2*n, n); vertex(-n, 0); vertex(0, 0);} 
 if (d == 5 && lr == 0) {vertex(n, n); vertex(0, n); vertex(-n, 0); vertex(0, 0);} 
 if (d == 6 && lr == 1) {vertex(-n/2, n/2);vertex(-3*n/2, n/2);vertex(-n/2, -n/2);vertex(n/2, -n/2);} 
 if (d == 6 && lr == 0) {vertex(n/2, n/2); vertex(-n/2, n/2);vertex(-3*n/2, -n/2);vertex(-n/2, -n/2);} 
 if (d == 7 && lr == 1) {vertex(0, 0); vertex(-n, 0); vertex(0, -n); vertex(n, -n);} 
 if (d == 7 && lr == 0) {vertex(0, 0); vertex(-n, 0); vertex(-2*n, -n); vertex(-n, -n);} 
 if (d == 8 && lr == 1) {vertex(n/2, 0); vertex(-n/2, 0); vertex(n/2, -n); vertex(3*n/2, -n);} 
 if (d == 8 && lr == 0) {vertex(n/2, 0); vertex(-n/2, 0); vertex(-3*n/2, -n); vertex(-n/2, -n);} 
 
 endShape(CLOSE); 
 popMatrix(); 
 } 
} 

Roterende parallellogrammen in 6 draaipunten.
De schets maakt gebruik van de subclass  "Paral_na" ,  en de superclass "Vormen"
 
Bekijk de roterende parallellogrammen op deze server.
 
 

Vormen[] vorm = new Vormen[8]; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/8; 
 vorm[0] = new Paral_na(n,0, 1, x-n, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[1] = new Paral_na(n,1, 7, x+n, y, 0, color(255, 255, 0, 100)); 
 vorm[2] = new Paral_na(n,1, 3, x-n, y, 0, color(255, 0, 0, 100)); 
 vorm[3] = new Paral_na(n,0, 5, x+n, y, 0, color(100, 0, 255, 100)); 
 vorm[4] = new Paral_na(n,1, 1, x-2*n, y-n,-45, color(0, 255, 0, 100)); 
 vorm[5] = new Paral_na(n,0, 7, x+2*n, y-n, 45, color(0, 100, 255, 100)); 
 vorm[6] = new Paral_na(n,0, 3, x-2*n, y+n, 45, color(255, 0, 200, 100)); 
 vorm[7] = new Paral_na(n,1, 5, x+2*n, y+n,-45, color(255, 0, 200, 100)); 
} 
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 //assenstelsel 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line(0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 
 for (int i = 0; i < 8; i++) 
 vorm[i].display(); 
 
 vorm[0].dpRotLi(vorm[0]); 
 vorm[1].dpRotRe(vorm[1]); 
 
 vorm[4].dpRotRe(vorm[4]); 
 vorm[5].dpRotLi(vorm[5]); 
 
 vorm[2].dpRotRe(vorm[2]); 
 vorm[3].dpRotLi(vorm[3]); 
 
 vorm[6].dpRotLi(vorm[6]); 
 vorm[7].dpRotRe(vorm[7]); 
} 
 
void keyPressed() { 
 if (key == 's') { 
 noLoop(); 
 } 
 if (key == 'r') { 
 loop(); 
 } 
}