header tekenen

 

Tekenen met code.

kaleidoscopische en meetkundigen effecten gecreeerd  m.b.v polymorfisme in object georienteerd programmeren in processing.
Ga voor een inleiding over processing naar de inleidende pagina
 

De classes maken, voor de bewegingsmethodes, gebruik van de  Superclass, "Vormen"

Ik heb een aantal vorm classes aangemaakt die je via de super class " Vormen" kan gebruiken.
Door op een knop met de class naam te klikken zie je de code die je in je processing editor kan plakken.
Onder de code van iedere class staat de code van een schets als voorbeeld.
 
Alle vormen in de classes staan in het (0,0) punt.  De x en y waarden van de constructor komen in de class in translate().
Voor iedere vorm wordt een pushMatrix() en popMatrix uitgevoerd.
 
3d animaties maken.
Dit gaat eenvoudig door in de class rotate(radians(hoek));  te vervangen door rotateX(radians(hoek));  (wel P3D aan size toevoegen!)
Omdat de classes gebruik maken van de vertex functie kan je in de class een z as toevoegen.
 

2D vormen

    classes   voorbeelden
1) driehoeken   met 90 gr hoek: Drieh_nh90   90 graden driehoeken en hoeken
    rechthoekig: Drieh_an   rechthoekige driehoeken
    gelijkbenig: Drieh_nh   gelijkbenige driehoeken
2) rechthoeken   Rechthoek   vierkanten met de "Rechthoek" class
3) vlieger   Vlieger    
4) trapezium   Trap_2nn   ruit en trapezium
5) parallellogrammen   gelijkzijdig: "Ruit"   ruiten en gelijkbenige driehoeken  
    Paral_na   Paral_na
    Paral_2na   Paral_2na
    Paral_3na   Paral_3na
6) veelhoeken   zie inleiding veelhoeken    
7) hoeken   Hoek_n2n   roterende hoeken _n2n, _n3n en _n4n
    Hoek_n3n    
    Hoek_n4n           
8) diverse vormen   Ellips   ellipsen en 3x "Drieh_nh"      cirkels en 5x "Drieh_nh"
        roterende Euclides

 

3D vormen

    classes   voorbeelden  
1) boxen   zie inleiding boxen        
             
2) hoekbalken   Hoek3d_na2n   trapeziums, 4x Hoek3d_2na
    Hoek3d_na3n    
    Hoek3d_na4n   Boxen en Hoek_na2n, _na4n

 

Voorbeelden

Tangram vormen gans en kat   haas en renner   zwaan en hond           alien
         
         
Nog meer voorbeelden parallellogrammen animatie   rechthoeken rond pijl