Tekenen met code.                 terug naar de startpagina

kaleidoscopische en meetkundigen effecten gecreeerd  m.b.v polymorfisme in object georienteerd programmeren in processing.
zie de artikelen over OOP met sub en superclasses
Ga voor een inleiding over processing naar de inleidende pagina
 
De classes maken, voor de bewegingsmethodes, gebruik van de  Superclass, "Vormen"  

De class "Ruitjes" voor het toevoegen van ruitjespapier.

Ik heb een aantal vorm classes aangemaakt die je via de super class " Vormen" kan gebruiken.
Door op een knop met de class naam te klikken zie je de code die je in je processing editor kan plakken.
Onder de code van iedere class staat de code van een schets als voorbeeld.

Met objecten van de classes  "Vlieger" en  "Paral"  zijn erg veel animaties te maken

Alle vormen in de classes staan in het (0,0) punt.  De x en y waarden van de constructor komen in de class in translate().
Voor iedere vorm wordt een pushMatrix() en popMatrix uitgevoerd.
 
3d animaties maken.
Dit gaat eenvoudig door in de class rotate(radians(hoek));  te vervangen door rotateX(radians(hoek));  (wel P3D aan size toevoegen!)

Omdat de classes gebruik maken van de vertex functie kan je in de class een z as toevoegen.

Boven de code van iedere class staat een header met afbeeldingen van de vorm en de draaipunten.

zie de code van deze vorm header

veel schetsen heb ik omgezet naar p5.js
 

2D vormen

    classes   voorbeelden
1) driehoeken   Drieh_nh90   90 graden driehoeken en hoeken
        twaalf driehoeken "drieh_nh90"
    rechthoekig: Drieh_an   rechthoekige driehoeken
        animatie met 24 driehoeken
    gelijkbenig: Drieh_nh   gelijkbenige driehoeken
2) rechthoeken   Rechthoek   vierkanten met de "Rechthoek" class
3) vlieger   Vlieger        met twee voorbeelden   rechthoeken rond een pijl
4) trapezium   Trap_2nn   ruit en trapezium
    Trap_3nan   acht trapeziums "Trap_nan"
5) parallellogrammen   gelijkzijdig: "Ruit"   ruiten en gelijkbenige driehoeken  
    "Paral"   acht parallellogrammen, h = n, l = n met achthoek
        acht parallellogrammen, h = n, l =  3n
        1) acht parallellogrammen, h = n, l = 2n
        2) acht parallellogrammen, h = n, l = 2n
6) veelhoeken   zie inleiding veelhoeken   zes parallellogrammen, hoogte n, lengte n, 2n en 3n
7) hoeken   Hoek_n2n   twaalf parallellogrammen, h = n, l = n, 2n en 3n
    Hoek_n3n   acht ruiten en een vierkant
    Hoek_n4n   roterende hoeken _n2n, _n3n en _n4n
8) diverse vormen   Ellips   ellipsen en 3x "Drieh_nh"
    zie inleiding pento- tetromino's   cirkels en 5x "Drieh_nh"
    zie inleiding gouden vormen   roterende Euclides
    zie inleiding curven    
    Text   met molen en boot voorbeeld
3d vormen   zie inleiding 3d vormen    

 

Tangram vormen

  gans en kat   haas en renner   zwaan en hond        alien                                                      
           

 

voorbeeld 90 graden hoeken en driehoeken                           voorbeeld 2 onder de "vlieger" class  

voorbeeld 90 graden hoeken en driehoeken 

 

 voorbeeld 2 onder de "vlieger" class