Hoek3d na3n 5 72 gr

5 hoeken3d rotatie: 0, 72, 144, 216, 288 graden

 

hoek alfa 0 nostroke

De 5 hoeken3d, in de class:
alfa color = 0, dus in regel 17, fill(c1,0);
in regel 21: noStroke();
voor de andere vormen stroke(1); toevoegen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoek3d na3n 6 60gr
6 hoeken3d, 0, 60, 120, 180, 240 en 300 graden
zie de schets voor de code

header hoek3d na3n

 

hoekbalk, "Hoek3d_na3n"                                        terug naar de inleiding

hoekbalk:  n breed, a = sqrt(2n*n*); diep en 3n lang

 

class Hoek3d_na3n extends Vormen { 
 Hoek3d_na3n(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, color c2_, color c3_, color c4_, color c5_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; c4 = c4_; c5 = c5_; 
   d = d_; 
 } 
 
 void display() {    
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek)); 
  fill(c1); 
  beginShape(); 
  //hoek 
  float a = sqrt(2*n*n); 
 // noStroke(); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(3*a/2, -3*a/2); vertex(3*a, 0); vertex(5*a/2, a/2); vertex(3*a/2, -a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(-a, 2*a); vertex(-3*a/2, 3*a/2); vertex(0, 0); vertex(3*a/2, 3*a/2); vertex(a, 2*a); vertex(0, a);} 
  if (d == 6) {vertex(-5*a/2, a/2); vertex(-3*a, 0); vertex(-3*a/2, -3*a/2); vertex(0, 0); vertex(-a/2, a/2); vertex(-3*a/2, -a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
   fill(c2); 
   //paral 2naLi 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(5*a/2, 3*a/2); vertex(3*a/2, a/2); vertex(3*a/2, -a/2); vertex(5*a/2, a/2);}   
  if (d == 4) {vertex(a, 3*a); vertex(0, 2*a);vertex(0,a); vertex(a, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-3*a/2, a/2); vertex(-3*a/2, -a/2); vertex(-a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral 2naRe 
  fill(c3); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, 3*a/2); vertex(a/2, a/2);vertex(3*a/2,-a/2); vertex(3*a/2, a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(-a, 3*a); vertex(-a, 2*a); vertex(0, a); vertex(0, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-5*a/2, 3*a/2); vertex(-5*a/2, a/2);vertex(-3*a/2, -a/2); vertex(-3*a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
   //paral naLi 
  beginShape(); 
  fill(c4); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, 3*a/2); vertex(0, a); vertex(0, 0); vertex(a/2, a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(-a, 3*a); vertex(-3*a/2, 5*a/2); vertex(-3*a/2, 3*a/2); vertex(-a, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-5*a/2, 3*a/2); vertex(-3*a, a); vertex(-3*a, 0); vertex(-5*a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naRe 
  fill(c5); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(5*a/2, 3*a/2); vertex(5*a/2, a/2); vertex(3*a, 0); vertex(3*a, a);} 
  if (d == 4) {vertex(a, 3*a); vertex(a, 2*a); vertex(3*a/2, 3*a/2); vertex(3*a/2, 5*a/2);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(0, a);} 
  endShape(CLOSE);  
  popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets met 6 hoeken3d, 0, 60, 120, 180, 240 en 300 graden
de schets maakt gebruik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass:  "Hoek3d_na3n"
 
 

Vormen vorm0; Vormen vorm1; Vormen vorm2; Vormen vorm3; Vormen vorm4; Vormen vorm5; 
void setup() { 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/20; 
 vorm0 = new Hoek3d_na3n(n*1.2, 4, x, y, 0, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
  
 vorm1 = new Hoek3d_na3n(n, 4, x, y, 60, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
  
 vorm2 = new Hoek3d_na3n(n*1.2, 4, x, y, 120, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
  
 vorm3 = new Hoek3d_na3n(n, 4, x, y, 180, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
  
  vorm4 = new Hoek3d_na3n(n*1.2, 4, x, y, 240, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
  
  vorm5 = new Hoek3d_na3n(n, 4, x, y, 300, 
 color(255,0,0,100), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
} 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line (0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
 vorm5.display(); 
}