dp2 45dp6 45

 Hoek3d in draaipunt 2, -45 gr rotatie
 Hoek3d in draaipunt 6, 45 gr rotatie

 

 

na2n 2 na4n

hoek3d_na4n en 2 x hoek3d_na2n

 

 

 

na2n 0 90 180 270

4 x hoek3d_na2n
rotatie: 0, 90, 180, 270 graden
 
 

 

 na2n 0 180

Hoeken3d: 0 en 180 graden

 

 

 

 

hoeken na2n na4n
4 x Hoek_na2n en 2 x Hoek_na4n
code in de schets
header na2n
 
hoekbalk, "Hoek3d_na2n"                                    terug naar de inleiding
 
hoekbalk:  n breed, a = sqrt(2n*n*); diep en 2n lang
 
 

class Hoek3d_na2n extends Vormen { 
 Hoek3d_na2n(float n_, int d_, float x_, float y_, float hoek_, color c1_, color c2_, color c3_, color c4_, color c5_) { 
  super(); 
  n = n_; 
  x = x_; 
  y = y_; 
  hoek = hoek_; 
  c1 = c1_; c2 = c2_; c3 = c3_; c4 = c4_; c5 = c5_; 
   d = d_; 
 } 
 
 void display() {  
  // noStroke(); 
  pushMatrix(); 
  translate(x, y); 
  rotate(radians(hoek)); 
  fill(c1); 
  beginShape(); 
  //hoek 
  float a = sqrt(2*n*n); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(a, -a); vertex(2*a, 0); vertex(3*a/2, a/2); vertex(a, 0);} 
  if (d == 4) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-a, a); vertex(0, 0); vertex(a, a); vertex(a/2, 3*a/2); vertex(0, a);} 
  if (d == 6) {vertex(-3*a/2, a/2); vertex(-2*a, 0); vertex(-a, -a); vertex(0, 0); vertex(-a/2, a/2); vertex(-a, 0);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naLi 
  fill(c2); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(3*a/2, 3*a/2); vertex(a, a);vertex(a, 0); vertex(3*a/2, a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(a/2, 5*a/2); vertex(0, 2*a);vertex(0, a); vertex(a/2, 3*a/2);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-a, a);vertex(-a, 0); vertex(-a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naRe 
  fill(c3); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, 3*a/2); vertex(a/2, a/2); vertex(a, 0); vertex(a, a);} 
  if (d == 4) {vertex(-a/2, 5*a/2); vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(0,a); vertex(0, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-3*a/2, 3*a/2); vertex(-3*a/2, a/2); vertex(-a, 0); vertex(-a, a);} 
  endShape(CLOSE);   
  //paral naLi 
  beginShape(); 
  fill(c4); 
  if (d == 2) {vertex(a/2, 3*a/2); vertex(0, a); vertex(0, 0); vertex(a/2, a/2);} 
  if (d == 4) {vertex(-a/2, 5*a/2); vertex(-a, 2*a); vertex(-a, a); vertex(-a/2, 3*a/2);} 
  if (d == 6) {vertex(-3*a/2, 3*a/2); vertex(-2*a, a); vertex(-2*a, 0); vertex(-3*a/2, a/2);} 
  endShape(CLOSE); 
  //paral naRe 
  fill(c5); 
  beginShape(); 
  if (d == 2) {vertex(3*a/2, 3*a/2); vertex(3*a/2, a/2); vertex(2*a, 0); vertex(2*a, a);} 
  if (d == 4) {vertex(a/2, 5*a/2); vertex(a/2, 3*a/2); vertex(a, a); vertex(a, 2*a);} 
  if (d == 6) {vertex(-a/2, 3*a/2); vertex(-a/2, a/2); vertex(0, 0); vertex(0, a);} 
  endShape(CLOSE); 
  popMatrix(); 
 } 
}
 
Schets met 4 x Hoek3d_na2n en 2x Hoek3d_na4n.
De schets maakt gebuik van de superclass:  "Vormen"  en de subclass  "Hoek3d_na2n"  en  "Hoek3d_na4n"
 
 

Vormen vorm0; Vormen vorm1; Vormen vorm2; Vormen vorm3; Vormen vorm4; Vormen vorm5; 
void setup() { 
// fullScreen(); 
 size(960, 540); 
 float x = width/2; 
 float y = height/2; 
 float n = height/15; 
 float a = sqrt(2*n*n); 
 vorm0 = new Hoek3d_na2n(n, 4, x-a, y, 0, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 
 vorm1 = new Hoek3d_na2n(n, 4, x+a, y, 0, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 
 vorm2 = new Hoek3d_na2n(n, 4, x-a, y, 180, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 
 vorm3 = new Hoek3d_na2n(n, 4, x+a, y, 180, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 
 vorm4 = new Hoek3d_na4n(n, 4, x, y-2*a, 0, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 
 vorm5 = new Hoek3d_na4n(n, 4, x, y+2*a, +180, 
 color(255,0,0,50), color(0,255,0,100), color(0,0,255,100), color(255,255,0,100), color(255,0,255,100)); 
 }
 
void draw() { 
 background(#E6FBFF); 
 // background(0); 
 stroke(255, 0, 0); 
 line (width/2, 0, width/2, height); 
 line (0, height/2, width, height/2); 
 stroke(0); 
 vorm0.display(); 
 vorm1.display(); 
 vorm2.display(); 
 vorm3.display(); 
 vorm4.display(); 
 vorm5.display(); 
}